UTLYSING!

Film i Skåne och BoostHbg utlyser härmed utvecklingsprogrammet Producing People!

Bild: Pilotprogrammet Producing People tillsammans med deltagare från FilmLab Norway och STHLM Debut under Scandinavian Talents on the Go i Cannes 2017.


Producing People är ett utvecklingsprogram för nyare producenter inom den rörliga bilden. Programmet sträcker sig över ett år (med möjlighet till 1-års förlängning) och syftar till att erbjuda ett solitt sammanhang, tid och möjlighet för utveckling, ny kompetens och nya nätverk. Programmet bygger i hög grad på deltagarna egna initiativ och behov. Programmet vill bana väg för en ny generation producenter. Film i Skåne och BoostHbg är initiativtagare och drivande i projektet. Satsningen har mottagit stöd av Kultur Skåne.

Deadline för ansökan: 25 april 2018

Programmet
Programmet består av en liten grupp (max 4 stycken) skånska producenter som regelbundet träffar varandra( och arrangörerna), utvecklar och delar kunskap och nätverk, gemensamt eller separat anlitar externa experter och erbjuds platser inom relevanta internationella sammanhang. Programmet samverkar även med alumnerna från pilotprogrammet Producing People och andra producent- och utvecklingsinitiativ i Sverige och de andra skandinaviska länderna.

Riktlinjer
Det är viktigt för oss att hitta rätt deltagare som är beredda att bidra till gruppen och bygga nätverk. Vi vill nå deltagare som redan arbetat med produktion av film/TV/rörlig bild en tid och har gjort medvetna val om sin yrkesroll. Vi vill nå producenter som önskar expandera sina nätverk och kunskaper och stärka sin roll som producent. Vi söker deltagare som själva kan ta ansvar för och är medvetna om sina utvecklingsbehov. Programmet bygger i stor grad på deltagarnas egna initiativ. Detta i samråd med processledarna och gruppen. 

Du får
Ett arbets-/utvecklingsstipendium på 50 000 kr.
Delta i regelbundna möten med gruppen och processledare

Resor och uppehälle till svenska och internationella mötesplatser
En resurspott: medel för att självständigt kunna anlita utvalda konsulter, anordna workshops/kompetensutveckling, delta i labb, festivaler, internationella sammankomster Träffa nyckelpersoner inom filmbranschen
”Förtur” till event, arrangemang och sammankonster (regionalt, nationellt och internationellt) som arrangörerna är en del av.
Workshopar i ledarskap, outreach och publikengagemang.

Du behöver
Redan ha arbetat med produktion av film/TV/rörlig bild en tid och gjort medvetna val om din yrkesroll. Avsätta tid för att delta i aktiviteter (nätverksträffar, workshops) under det kommande året. Ha erfarenheter som juniorproducent/arbete med eget bolag / uppdrag som frilansande producent/egenproducerade filmer.eller Ha producerat minst två finansierade verk inom film/rörlig bild och siktar mot att driva större projekt. Max ha producerat två fullfinansierade långfilmer. Vara redo att dela med dig av dina nya kunskaper och nätverk till den skånska branschen. Vara verksam och boende i Skåne län.

Följande ska ansökan innehålla
CV
En beskrivning/presentation av dig själv och dina motiv för att delta i programmet. Presentationen kan göras genom en text, eller en inspelad presentation av dig själv. Presentationen ska bestå av tre delar med rubrikerna I går, I dag och I morgon, och beskriva din syn på dig själv, din roll som producent och dina visioner.

En länk till en av dina tidigare produktioner och en motivering till varför du har valt denna filmsekvens. Filmsekvensen ska vara max 5 minuter lång och vara ett utdrag från en film eller en film i sin helhet.
Motivera gärna dina behov där du känner att du behöver specifika insatser eller stöd.

Ansökningsinformation Deadline för ansökan: 25 april

Ansökan ställs till ansokan@filmiskane.se

Beslutsprocess och programstart:
Intervjuer kommer att hållas den 3 maj(eftermiddag) och 4 maj 2018 Besked ges v20 2018 Programmet inleds den 17 augusti 2018 i Skåne.

Ansökan
Ansökan(inklusive eventuell filmad presentation) skickas i en pdf-fil. Filen ska vara döpt till ditt namn, samt PP(Producing People), T e x: förnamn_efternamn_PP

Sprenda INTE din filmfil. Skicka en länk till sidan där filmen är tillgänglig.

Frågor
Hanna Sohlberg, hanna@filmskane.se, 0737-071004 

VR-truppen på Göteborg Filmfestival

Förra veckan rullade Göteborg Filmfestival igång med ett riktigt fint program. Vi på Boost erbjud resebidrag plus biljett in till Master Class : Laurie  Andersons nya VR-rum.    Vi fick ihop en trupp på 8 personer som möttes upp för att testa VR- verket  “Chalkroom” eller “La cam era insabbiata” av Laurie Anderson och Hsin-Chien Huang, samt att tillsammans lyssna på samtal med  Laurie Anderson.  Efteråt bad vi “truppen” sammanställa sina reflektioner från dagen. Under hittar du utdrag från deras upplevelser av VR-dagen den 2 februari 2018.

Foto: Pernilla Belfrage från GIFF

” Jag åkte till Göteborgs Filmfestival för att se Laurie Andersons prisbelönta VR-verk samt för att ta del av hennes masterclass och den efterföljande paneldiskussionen med Laurie, Johannes Nyholm och Sara Tirelli. Jag såg det också som ett tillfälle att nätverka med såväl andra VR-kreatörer som folk i branschen.

Bästa upplevelsen var Lauries VR-verk Chalkroom och hennes masterclass. Det var spännande att höra Laurie berätta om sitt konstnärskap och se hur hon använt VR-tekniken i sitt skapande “

– Pernilla Belfrage, VR-kreatör

:):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):)

“ Laurie Andersons VR-verk “Chalkroom” eller “La camera insabbiata”. “Chalkroom” var en snygg och välgjord svartvit miljö; en labyrint av griffeltavel-klotter att flyga omkring i. Vidare kunde man förflytta sig till mindre rum som hade olika teman. Det fanns mycket att upptäcka och en kvart passerade snabbt. Dessvärre mådde jag illa av flygturen, trots att jag tog det lugnt. Illamående är en vanlig biverkning av VR och något man som skapare måste passa sig för. Hur häftig och uppslukande en VR-värld än är får man blandade känslor kring sin upplevelse om man inte mår bra i kroppen efteråt. “

Carolina Ask, 3D-skapare i projektet Alice in VR
Arkeolog och skapare av VR-upplevelser på historiskt tema

:):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):)

Foto:Rosalinda Estrada Leza från GIFF.

“ Laurie Anderson och Hsin-Chien Huang gjorde mig ännu mer medveten om att tekniken erbjuder oändliga möjligheter för att bredda konsten och skapa fantastiska konstverk. Utan tveka är deras film ett levande exempel på det.
Jag blev mycket imponerad av den rhizomatiska strukturen som VR-projektet har. De ickehierarkiska rummen i filmen och deras miljöer bjöd mig in till ett ständigt utforskande. Under hela VR-upplevelsen fick jag associera fritt, göra egna kopplingar och experimentera utifrån mitt eget intresse.”

/Rosalinda Estrada Leza lärare Malmö

:):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):)

“ I Laurie och Huangs verk så placeras vi direkt i ett alternativt landskap. Vi flyger. Vi far genom en förstelnad solnedgång, genom en mörk himmel, mot en massiv, svävande cementkonstruktion. Ett slags övergivet industriområde, hängandes högt uppe bland molnen. Väl inne möts vi av en svart/vit verklighet, där Anderson’s till synes hastigt nedtecknade tankar fyller alla rum. Klotter eller griffeltavlor. Andersson’s röst är där, en eftertänksam, pedagogisk stämma som guidar oss genom olika rum, uppgifter och fall.

Jag flög mest. Jag lämnade strax cementväggarna och kastade mig ut. Försökte flyga mot solen. Ville nå gränserna för den artificiella världen. Jag trodde på upplevelsen och ville röra mig mot systemets glitch. Jag märkte det inte då, men jag blev så åksjuk av upplevelsen att jag mådde illa i tre timmar efteråt.”

/Julia Giertz ljud-designer

:):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):)

Foto: Johan Lundin GIFF, I väntan på Laurie Anderson.

“ Det bjöds på härligt samtal om kreativa processer, vikten av att ha kul. Laurie tog upp hur spännande ljudbilden skulle kunna vara i VR. I övrigt saknade jag hands on prat om VR teknik, berättartekniker och VR-verkets kontext. Jag hade gärna sett Hsin-Chien Huang vara närvarande för ett sådant samtal. “

-Johan Lundin
Performance Artist & VR-kreatörer

:):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):)

” Mina toppnoteringar under dagen var:

VR-upplevelsen som Laurie Anderson skapat. Den var väldigt snyggt gjord med inspirerande bokstäver för Alice in VR och enkel genial design som verkligen speglar hennes livsverk.”

/Åsa Egner
VR-kreatör, teaterregissör på kreativitetsbanken samt präst i svenska kyrkan

:):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):)

Foto: Jen Tamayo Jörfjord

“ På vägen mellan de två scenarierna är jag i tankar om att hinna trycka in årets filmfestival på 2 dagar, jag hinner också med att trycka in linser och tandkräm i olika delar av mitt ansikte, en screening av Eating Animals på Draken, undra hur mycket böter jag och alla andra skulle vara uppe i av att planka Gbgs spårvagnar, 4 koppar kaffe, en Bibimbap på Yammy Kitchen och att flyga genom Chalk Room som är kryddad med en förhöjd effekt sponsrad av eventrummet  som just då består av applåderande människor runt omkring mig.”

-Jen Tamayo Jörfjord  Filmlinjen Fridhems Folkhögskola

:):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):)

Foto: Eva-Marie Elg från GIFF. På bilden från höger Johan Lundin, Eva- Marie Elg.

“ Min extremt höga förväntning inför denna Masterclass kan liknas vid en blandning mellan en biktning och AA-möte med tema kreativitet. En önskedröm som sprack när jag möttes av ett publiksamtal, vilket i sig var väldigt givande. Men jag var förberedd på ett mer direkt utbyte av tankar och hade till och med förberett mig genom att besöka Museum of Sex i New York för att ta del av VR-utställningen Celestial Bodies. Jag hade verkligen uppskattat möjligheten att få samtala med Laurie Anderson om tankar kring VR i relation till seende och beteende, men det kändes omöjligt i den stora ansamlingen på Göteborg Filmfestival där det endast fanns tid till ett par publikfrågor.”

-Emie // Eva-Marie Elg, Video Artist & Filmmaker Happy Endings Productions Ltd

VR/AR Meetup Feb 2018 – Boost HBG & Education guide, hosted by Backelite

Tävla med ditt VR-verk på Pixel!

Boost + Pixel = Kärlek och en VR tävling under årets festival!
Tillsammans med oss anordnar Pixel en tävlingen för alla VR-skapare som finns i Skåne. Så börja fila på ditt VR-projekt för i år smäller det!

Av de projekt som anmäls blir 5 stycken nominerade till tävlingen. Under Pixel visas verken upp, och bedöms på plats av vår jury för priset. Besökare får självklart också möjlighet att se de tävlande bidragen!


Regler och riktlinjer:

  1. Projektet ska vara producerat och färdigställt år 2017 eller 2018.
  2. Av projektet ska skaparen välja ut max 15 minuter för bedömning.
  3. Projekt i alla genrer välkomnas, dock ej renodlade musikvideos.
  4. Skaparen har ansvarar för innehållet i projektet. Detta innebär att skaparen skall säkerställa att hen har rätt att använda samtlig musik och alla bilder i projektet. Regelbrott leder till diskvalificering.
  5. För att vara kvalificerad till Pixel Skånes Filmfestival krävs att skaparen bor, jobbar eller tillfälligt studerar i Skåne. Den som har skånsk bakgrund är också välkommen att skicka in sitt bidrag.
  6. Kontaktpersonen behöver ha all nödvändig information om projektet och ska kunna svara på alla eventuella frågor.

Anmälan är öppen tom den 23 februari, och här skickar du in den!

VR- seminarium & världspremiärer på GIFF

Nedräkningen har börjat till årets Göteborg Film Festival.  På repertoaren hittar vi inte bara en utan 6 stycken filmer som fått stöd av Boost! Så kul tycker vi 🙂

Vi var tre– av Caroline Ingvarsson har Världspremiär.
God Ton – av Anneli Ström-Villaseca och Ismaila Jallow har världspremiär .
Känn då – Malin Englund har världspremiär.
Riktig mamma – Julia Adler ar världspremiär.
Balkan Noir – Drazen Kuljanin har Sverigepremiär.
Trädgårdsgatan – Olof Spaak, Sofie Palage och Gunnar A.K Järvstad har nordisk premiär.

Förutom alla fantastiska filmer som visas är boost samarbetspartners på seminariet Master Class : Laurie  Andersons nya VR-rum

Vikarierande utvecklingsledare till Boost!

Hej och välkommen till oss!
Från och med den 18/4 2018 finns en plats öppen i vårt team. Vår duktiga utvecklingsledare går på föräldraledighet så vi söker nu en vikarie som är sugen på kreativt kaos i en strukturerad miljö. 

På Boost stöttar vi kreativa personer inom områdena film, transmedia och nya format. Hos oss kan kreatörer ansöka om att få en coach, låna teknik eller söka en mindre insats för en resa till en filmfestival/event eller liknande. Förutom allt detta anordnar vi även event, workshops och matnyttiga program för den kunskapshungriga. Det enda kravet är personerna som söker/deltar är bosatt och verksam i Skåne.

Boost är sedan 2009 Skånes arena för utveckling och innovation inom berättandet. Vi är baserade på Dunkers Kulturhus i Helsingborg och är en del av Helsingborgs stad med bidrag från Region Skåne.

Arbetsuppgifter

Som vikarierande utvecklingsledare på Boost kommer du att bland annat ha följande arbetsuppgifter:
• vara en av konsulenterna för Transmedia- outreach stödet
• vara en strategisk partner i utvecklingen av Transmedia- outreach fältet i Skåne
• leta nya samarbetspartners nationellt och internationellt
• Coacha projekt i deras kreativa utveckling
• utveckla och genomföra evenemang, labb och framtida program
• nätverk och representerar BoostHbg vid olika evenemang

Kvalifikationer

Vi önskar att
• du har ett nationellt och internationellt nätverk inom transmedia, outreach, innovativt berättande, VR, AR, film och/eller spel
• du har erfarenhet av att utveckla projekt inom transmedia, outreach, interaktivt berättande, VR, AR, film och/eller spel
• du är en erfaren projektledare
• du har erfarenhet av att arbeta med budgetering
• du har erfarenhet av att arbeta aktivt med coaching
• du uttrycker dig väl i tal och skrift, helst på både svenska och engelska
• du har för tjänsten adekvat högskoleutbildning
• du har erfarenhet av att arbeta i en kommunalverksamhet

Som person är du bra på att bygga och upprätthålla relationer. Du tycker om att arbeta med människor samt har en förmåga att fatta beslut och ta ansvar för projekt. Du kan arbeta självständigt och tar initiativ.

Här hittar du mer info samt länk till ansökan.

Sista ansökningsdag 2018-01-28

Anställningens omfattning

Tidsbegränsad till: 2019-02-01

Önskat tillträde: 18/4 2018. Tjänsten är ett föräldraledighetsvikariat med slutdatum 2019-02-01.

Det är inte bara vi

 Vi är på Uppsala kortfilmfestival med filmen Jag Bryter Mig In och det är första gången den visas på stor duk. Den vackert bevarade Slottsbiografen är en högtidlig biograf för premiärvisningen.

Här är vi! Viktor Strand & Celine Orman

De två visningarna går bra och vi får känna publikens reaktioner, och vi upplever att vi får bra respons. På en av visningarna är vi med på Q&A efter filmpasset och får då berätta om filmens process och parallella handlingar.

På kvällarna efter en festivaldag samlades vi med andra filmskapare på festivalpuben och hade intressanta diskussioner om filmerna vi sett och våra olika tolkningar av dem. Samtalen utvecklades till djupare filosofiska, psykologiska och politiska frågor. Att vara i ett festivalsammanhang har gynnat oss och gav oss driv och lust att utveckla våra egna ideér. Inspiration till nästa film är det värdefullaste vi tar med oss hem från Uppsala Filmfestival.

/Viktor Strand & Celine Orman

Ett ständigt pågående samtal om filmen och det kreativa skapandets villkor

Ett ständigt pågående samtal om filmen och det kreativa skapandets villkor! Så skulle man nog kunna sammanfatta talangdagarna vid Uppsala Internationella Kortfilmfestival.

Tillsammans med ett härligt gäng av kreatörer från hela Sverige fick vi under några intensiva dagar i oktober möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra, inspireras av svenska och internationella filmskapare och knyta värdefulla kontakter inom branschen. Speed dating med producenter, samtal med konsulenter och föreläsningar med filmarbetare av olika slag – talangdagarna bjöd verkligen på en stor och bred variation av programpunkter, som gav värdefulla insikter. Vi fick under dagarna insyn i andra filmskapares projekt och processer och mottog tips och råd från producenter, inköpare och programläggare. Nyttigt!

Det härliga gänget!

En programpunkt som kom att ligga oss särskilt nära var en masterclass med Corina Schwingruber Ilić & Nikola Ilić, ett schweizisk-serbiskt par som producerar dokumentärfilmer och som ofta arbetar tillsammans som medregissörer till varandras filmer. Eftersom vi själva oftast, eller kanske snarare alltid, jobbar ihop med våra olika filmprojekt var det oerhört intressant att höra en annan regiduo berätta om de utmaningar och möjligheter som det gemensamma och kollektiva arbetet inneburit för dem, och ta del av deras strategier för ett fungerande samarbete.

De schemalagda programpunkterna var inspirerande och upplysande, men vi får inte heller glömma kvällarna på festivalpuben där man under mer avslappnade former fick möjlighet att med andra reflektera kring såväl konstnärliga metodfrågor som livet i största allmänhet.

Vi sökte oss till Uppsala Talangdagar för att utvecklas och utmanas i mötet med andra, och för att hitta en plats där våra egna tankar och idéer kunde stötas och blötas med andras. Talangdagarna erbjöd just det och mycket, mycket mer! Kanske såddes frön till framtida samarbeten? Om inte annat, så erbjöd Uppsala Talangdagar några händelserika, självrannsakande och roliga dagar, och erfarenheter vi kommer bära med oss i vårt fortsatta filmarbete!

/Marcus & Mattias Thernström Florin

Om ögonen är själens fönster är filmfestivaler portaler..


Om ögonen är själens fönster är filmfestivaler portaler till vår framtid och speglingar av vår omvärld..

Årets Talanger: Övre raden fr v: Brynhildur Þórarinsdóttir, Erik Nylander, Simon Elvås, Lisa Forslund, Marcus Thernström Florin, Shahab Mehrabi, Inga Kempe.
Nedre raden fr v: Emie // Eva-Marie Elg, Mattias Thernström Florin, Filippa Holm, Maya Lindh, Jasmijn Kooijman. Saknas på bilden: Anna Hulth & Johan L. Heinstedt.
Foto: Linnea Magnusson

Pan-African Sci Fi och specialprogramserien Science Friction var de program som tilltalade mig enormt under årets Uppsala Kortfilmfestival. Här undersöktes samtida tankar som presenterades i form av mikroskopiska världar, digitala format och framtida scenarion.

Uppsala Internationella Kortfilmfestival är Sveriges största som är dedikerad till det korta formatet. Jag har besökt festivalen många gånger, som volontär under mina tonårsår till tävlande i kortfilmsprogrammet. På årets 36:e upplaga av festivalen återvände jag som en av deltagarna i Talangdagarna, en form som låter oetablerade talanger inom filmformatet mötas, speglas och förhoppningsvis samarbeta i yrkeslivet framöver.

För oss som står utan kontakter inom kulturbranschen är talangdagar och festivaler bland de bästa alternativen att hitta samarbetspartners.

Därför var en speciellt intressant del av vårt späckade schema att speeddejta producenter.

Att hitta en producent kan jag känna har många likheter med jakten på romantiska förbindelser.

Intresse för varandra ska etableras. Sen ska relationen vara givande, respektfull och utvecklande. Fördjupas relationen har vi ekonomiska förpliktelser och mer ansvar. Vissa relationer är monogama, andra är polyamorösa och fungerar bäst med lite variation och ombytlighet.

så producenter inom film – gärna med kopplingar till konstvärlden och intresse av kombinerad video- och performancekonst – är välkomna att höra av sig för framtida samproduktioner! ;D

Som DIY-filmkonstnär utforskar jag för tillfället sexualitet och relationer i min A Sexual Series, så det är en ständigt pågående tanke och förhöjd intellektuell kamp att kombinera det självständiga med det kollektiva. Speciellt i en tid präglad av individualism i kombination med kapitalism.

På den sista dagen under Talangdagarna träffade vi de nominerade kortfilmsregissörerna till EFA – European Film Awards och en av dessa var Rûken Tekes, en kurd från Turkiet som arbetar med mänskliga rättigheter inom filmformatet. Hon beskrev att den mest konstnärliga och självständiga relationskonstellationen hon hittills upplevt var att själv producera med hjälp av tre samproducenter. Det låter som en ultimat lösning att testa, så producenter inom film – gärna med kopplingar till konstvärlden och intresse av kombinerad video- och performancekonst – är välkomna att höra av sig för framtida samproduktioner! ;D

Emie // Eva-Marie Elg

Här hittar du mina projekt:
www.happyendingsproductions.co.uk
www.facebook.com/HappyEndingsProductions

Båtboende, festival hävdelse och missad tandborstning

I år fick jag med hjälp av BoostHbg åka till Uppsalas talangdagar samt stå på en scen framför en jury och filmfolk och pitcha min nya film jag håller på med. Det va svinkul men också redigt läskigt.

Film kan va ensamt, att sitta och skriva dagarna i ända och leta efter vad det egentligen är man försöker berätta. Ibland vågar man skicka iväg nån text till en vän, men oftast sitter man själv och suckar åt sina ord.

Festival är därför en så spännande plats, för man vet ju att alla sitter ensamma vid sina skrivbord, och sen helt plötsligt så är vi alla på en ny plats, med färdiga filmer och planer om nya.

Festivaler är en väldigt rolig plats, men det kan va läskigt också, för hierarkierna är många och dom flesta är så vettskrämda att deras hävdningsbehov tar ut allt runtomkring dem. För mig var det extremt givande att i allt detta ha en fast punkt. En grupp med människor som för en vecka fick bli kallade talanger, och vi var alla i starten av någonting, sökandes efter en plats i alltihop.

Så vi möttes upp en kväll i början av festivalen och visade film för varandra, vi pratade kort om vem vi var och vad vi hade för olika mål. Snart drack vi öl och började lära känna varandra. Att träffa alla dessa fick mig att bli påmind om hur många det är som har historier att berätta, det finns så många fina människor som drar sig till film och jag fick känna mig väldigt glad att få vara en del av det.

Under festivalen hann vi med en hel del, vi var på föredrag med kortfilmskonsulenterna till SFI och SVT, vi hade frukost med filmskaparna som var nominerade till European film award (EFA), va på workshops om ljudläggning, samregissering och att gå ifrån kort till långfilm.

Tandborst uppdraget!

I en sekund av panik sprang både jag och talangen Shahab Mehrabi och köpte tandkräm inför en speed-dating med en massa producenter, vi hade nämligen plötsligt insett att vi missat morgonens tandborstning. Det var fullt upp helt enkelt.

Båten jag imponerade min flickvän med.

Min flickvän bodde under en bit av sitt liv på en båt, så i ett försök att imponera på henne och likställa vår coolhet så bokade jag in mitt boende på en hotellbåt i Uppsalas kanal. Det var ett omedvetet genidrag, det var nämligen inte en ända filmare var där förutom mig, och det intensiva tempot av festivalen behövde verkligen sina pauser.

Dag 3 så skulle jag pitcha. Jag skulle stå på en scen inför en jury och en massa filmfolk och i 15 minuter prata om min nya kortfilmsidé. 7 filmer skulle pitchas och bästa film skulle få ett produktionsstöd på 25 000 kr. Dagen närmade sig och jag var nervös som in åt helvete. Min testuppläsning av pitchen hade varit på tok för lång och jag behövde snabbt skriva om den, en tyst hytt blev min räddning och jag spenderade de första två kvällarna av festivalen med att stirra på min dator, stressigt men mysigt ändå på nått vis.

Nerverna tar över!

Själva pitchen minns jag inte så mycket av, nerverna tog över helt och efter att ha rabblat pitchen under flera dagar så flöt det på av sig självt tror jag, för någonting sa jag iaf.

Jag fick Inga pengar med mig hem, men jag är ändå så otroligt nöjd, jag ställde mig på en scen helt ensam och sa, titta här, det här vill jag göra, den här filmen vill jag få gjord, och från ensamheten vid sitt skrivbord så öppnades plötsligt tusen diskussioner upp. Pengarna fick jag inte, men samtalen från folk strömmade fram, publiken hade ju varit där med, och folk reagerade och sa snälla ord och la sin tid på att komma med egna synpunkter på hur filmen kunde utvecklas vidare.

Festivaler behövs för filmare, inte bara för att visa upp vad man själv har gjort, utan för att mötas och hjälpa varandra, och påminnas om att vi alla är på samma plats, sökandes och drömmandes efter nästa projekt.

Hett tips:
Åk till Uppsala om du får chansen, drick en öl med nytt folk och dela med er av era tankar, filmer blir så mycket bättre när man pratar om dem, och det är ju bra film vi alla vill göra.

/ Simon Elvås