Vårt uppdrag


Att vara en filmskapare är tillfredställande på många olika sätt. Men jobbet har också många baksidor och du kommer att ställas inför en rad olika utmaningar i ditt skapande. Det kan vara ensamt, både vad gäller glädjeämnen och motgångar och tvivel, att skapa film. Det kan vara svårt att få tillräckligt med resurser för att ro projekt i land och därefter hitta energin att nå ut med filmen till dess publik. Det är här BoostHBG kommer in i bilden. Vi bidrar till att göra dig till en stjärna och får dig att lyckas och fortsätta att lysa så starkt och länge det bara går.

BoostHBG hjälper dig som filmskapare att lyckas, oavsett om du redan är etablerad eller på väg att bli det. Vi löser inte dina problem och vi gör inte jobbet åt dig. Vi gör något ännu viktigare: vi hjälper dig att hitta verktyg och arbetssätt för att hantera utmaningarna på egen hand. Vi finns här för att hjälpa dig att utvecklas vidare genom att fokusera på dina berättelser, din kunskap, ditt nätverk, din utveckling och din publik. Det kommer att fortsätta vara ensamt. Och svårt. Men inte lika svårt. Inte lika ensamt. Och när det känns på det sättet, då vet du att vi finns här för att hjälpa dig att utvecklas vidare.

Vi hjälper dig att hitta svaren på frågorna

Som filmskapare måste du i dag både fråga dig själv om det finns en publik för ditt projekt samt fundera på var din publik finns. Det är viktigt för alla filmprojekt, små som stora. Vi hjälper dig att förstå hur du ska lyckas i dag och i framtiden. Vårt mål är det samma över tid – du ska bli framgångsrik. Men våra metoder förändras i och med att tiderna och utmaningarna också gör det. Vi tänker. Vi tänker om. Precis som du också gör i ditt arbete.

Vi kan det du behöver veta

Vi hjälper dig att förstå branschen, publiken och finansiärerna. Genom att förstå en filmskapares värld kan vi hjälpa dig på bästa sätt med filmskapandet och den kreativa processen.

Vi är lärande

Vi lär ut vad vi kan. Vi förmedlar vad andra kan. Och vi uppmanar filmskapare att dela med sig. Desto smartare vi är tillsammans, desto bättre går det för alla. Vi är ett resurscentrum med ett omfattande kontaktnätverk.

Vi är nyskapande

Världen förändras ständigt. För att hjälpa filmskapare att möta förändringar och vara redo för sin publik utvärderar och utvecklar vi hela tiden båda nya metoder och oss själva.

Hur vet du om BoostHBG är för dig?

Om du vill lyckas som filmskapare är BoostHBG för dig. Allt vi gör syftar till att du ska ställa rätt frågor och göra rätt val för att nå ditt mål. Vi har inget att sälja, däremot kan vi hjälpa dig att nå framgång som professionell filmskapare och att fortsätta nå framgång.