Vårt uppdrag

BoostHbgs uppdrag som regionalt resurscenter är att stötta våra skånska kreatörer att hålla sig relevanta i ett evigt föränderligt medielandskap. Vi uppnår detta genom att främja innovation och kunskapsdelande.

Vi verkar för att tillsammans med vårt community skapa en dynamisk och kreativ region som gynnar kreatörer som vågar ha stora ambitioner.

Att hålla sig relevant är ett konstant behov för alla kreatörer inom de audiovisuella produktionsbranscherna. Att vara relevant är något som krävs för att kunna vara professionellt verksam och är ofta det som leder till professionell långvarighet och ekonomisk hållbarhet. Att vara relevant innebär att ha förståelse för den kontext och den värld vi verkar i. Våra regionala kreatörer med sina olika bakgrunder och röster har värdefulla berättelser att dela med sig. Och tack och lov har vi som människor ett konstant behov av just ta emot berättelser av olika slag. Oavsett hur värdefull en berättelse är så måste den få en chans att nå sin publik. Hur en berättelse får chansen att faktiskt skapas och nå ut har med publikens beteende att göra. Detta händer sällan bara för att man hoppas och vill att det ska hända. För oss så ser vi att professionella kreatörer behöver både vara kreativt modiga men även entreprenöriellt nyfikna om sin bransch.

Utmaningar och Möjligheter

Att hålla sig relevant inom just de audiovisuella produktionsbranscherna kan kännas överväldigande för både stora aktörer och enskilda kreatörer, speciellt nuförtiden när stora förändringar skapar svåra utmaningar och spännande möjligheter. De senaste decenniets teknologiska utvecklingar har lett till en digital förvandling som slagit upp portarna för en myriad av sätt att producera, distribuera och konsumera berättelser.  De två förändringarna som BoostHbg ser som oundvikliga för alla kreatörer att bemöta för att hålla sig relevanta är: audience empowerment och content overload.