Våra stöd

Personer runt ett bord fotograferat ur fokus med BoostHBGs logga i fokus på glasdörren.

BoostHBG:S stipendieprogram

→ Ansök här senast 26 augusti

Med ett personligt stipendium från BoostHBG vid din sida kan du komma framåt i ditt filmskapande och öka dina chanser att lyckas. Stipendiet är till för att hjälpa dig att utveckla såväl dig själv som ditt filmprojekt. Du blir också en del av ett nätverk för filmskapare i Skåne.

BoostHBG:s stipendium gör det möjligt för dig att utforska och testa en specifik del av ditt filmprojekt på din tilltänkta målgrupp. Med hjälp av målgruppens feedback kommer du att kunna forma ett ännu starkare projekt som hjälper dig att söka utvecklingsstöd eller produktionsstöd via exempelvis Film i Skåne eller Svenska Filminstitutet.

Du kan ansöka om upp till 50 000 kronor i stipendium som du i samråd med oss fördelar på ditt projekt. Pengarna kan exempelvis användas för att skapa en prototyp, för coachinsatser eller för relevanta resor knutna till ditt projekt. Stipendiet är inte en produktionsfond. Stipendiet ska inte heller användas till att producera eller för att finansiera en färdig film. Stödet från BoostHBG ska användas för att testa och utveckla dig och ditt projekt innan du söker vidare finansiering.

Förutom det ekonomiska stipendiet ingår också obligatoriska gruppträffar och kreativa workshops med andra filmskapare i Skåne. På dessa träffar får ni möjlighet att skapa och diskutera tillsammans gällande arbetsprocessen, publikarbete, prototyptänk med mera. På dessa träffar får du även tillgång till BoostHBG:s nätverk bestående av kreatörer och personer i filmbranschen.

Från och med 2024 delar vi upp stipendiet i två kategorier: dokumentära projekt på våren och fiktion på hösten. Hybridprojekt och nya format kan söka till den kategorin som ligger närmst projektets kärna.

→ Ansökan till höstens stöd för projekt inom fiktion är nu öppen, sista ansökningsdag 26 augusti.

Har du frågor kring din ansökan? Boka in dig för ett digitalt feedback-möte med vår konsulent via ”Kaffe med konsulent”.