Våra Stöd

BoostHbgs stöd är skräddarsydda insatser som är till för att utveckla dig och ditt projekt. Insatserna verkar för du ska hålla dig relevant i ett förändligt medielandskap och samtidigt kunna dela med dig av dina lärdomar.

Stöden är individuella utvecklingsprogram. De pengar som BoostHbg fördelar ska gå till att utveckla en specifik del av ett projekt och undersöka olika frågeställningar som relaterar till de två centrala utmaningar som finns för kreatörer idag: audience empowerment och content overload.

Processen går ut på att du tilldelas en pott öronmärka pengar som ska användas för att utveckla och testa ditt projekt. Pengarna kan användas för att skapa en prototyp, för coachinsatser, för relevanta resor eller en kombination av dessa. Stödet är med andra ord inte en produktionsfond.

Blir du tilldelad stöd är det du som leder processen framåt och tillhandahålls en kontaktperson på BoostHbg som agerar bollplank och vägvisare. Insatsen är ett individuellt projektstöd med förutsättning för nätverkande och gemensamt lärande i en större grupp för alla som tilldelats stöd under samma period. För gruppaktiviteter finns det extra medel som kan används till workshops eller nätverkande osv, baserat på gruppens behov och önskemål.