Ansök till kursen AI Audiovisual Lab i Göteborg

Illustration av kvinnoansikte med hjälm och visir

Ta chansen att få en spännande introduktion till hur du som kreatör kan arbeta med generativ AI i ditt filmskapande. I ett nytt spännande samarbete mellan Kulturakademin, Film&TV Lindholmen, Gamelab Lindholmen, Filmcentrum Väst och BoostHBG med stöd av regionerna Västra Götaland och Halland kan vi nu erbjuda ett begränsat antal platser till kursen ”AI Audio Visual Lab – Generativ AI för audiovisuell medieproduktion”. Kursen är kostnadsfri för dig som deltar och hålls både på distans och på plats i Göteborg. För de två träffarna i Göteborg står BoostHBG för tågresorna för de kursdeltagare som väljs ut. Ansök senast den 24 mars 2024 hos Kulturakademin.

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att introducera och utveckla nya arbetssätt för film, spel, eller bild och formområdet med generativ AI. Kursen introducerar generativ AI, ger exempel på nya möjligheter och processer och arbetssätt, diskuterar konsekvenser för kreativa sektorer och ger deltagare möjlighet att relatera tekniska möjligheter baserade på aktuell forskning till den egna arbetsprocessen. Kursen avslutas med en publik diskussion med branschföreträdare kring vilken roll generativ AI kan och bör spela i framtida audiovisuell produktion.

Vem kan ansöka?

Kursen riktar sig till dig som arbetar med idéutveckling inom film, spel, eller bild och formområdet och som vill orientera dig kring möjligheter och problem kring AI-driven produktion med fokus på audiovisuella uttryck: textgenerering, generativ bild, generativt ljud och generativ video. Utöver det kommer en översikt av generativ AI för 3D-grafik och animation ges.

Kursupplägg

Fredag 5 april kl. 10.00-17.00 – Digitalt över Zoom

 • Introduktion till generativ AI för medieproduktion
  Detta kurstillfälle introducerar generativ AI för medieproduktion samt tar upp etiska perspektiv på AI i audiovisuella produktionsprocesser. Deltagare presenterar sig själva och diskuterar sin relation till AI samt vilka kopplingar de ser till den egna produktionsprocessen.

Fredag 19 april kl. 10.00-17.00 – Fysiskt i Göteborg

 • AI för idégenerering
  I denna heldagsworkshop prövar deltagare en konceptutvecklingsprocess med stöd i generativ AI, med fokus på bild och text.

Fredag 26 april kl. 10.00-17.00 – Digitalt över Zoom

 • Generativ video, ljud, röst, 3D och andra medieformat
  Vid detta tillfälle presenteras aktuell forskning kring nya format för generativ AI, med fokus på generativ video, auditiva format samt tredimensionell visualisering och animation.

Fredag 3 Maj kl. 10.00-17.00 – Fysiskt i Göteborg

 • Generativ AI och framtidens kreativa sektor
  Kursen avslutas med en utblick och branschdiskussion kring hur generativ AI-teknik påverkar och kan komma att påverka kreativ sektor i framtiden.

Viktigt att veta!

Om du blir antagen till kursen får du en inloggning till Kulturakademins lärpolattform Learnster, där allt kursmaterial finns samlat.

Deltagare bör om möjligt ta med sig egen bärbar dator (i första hand), eller läsplatta (i andra hand, eller som komplement) med installerat videoredigeringsprogram, exempelvis: Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve.

Denna kurs är kostnadsfri, men vid sent avhopp debiteras du en avgift på 500 kr.

Frågor om kursen?

Vid frågor kring kursen varmt välkommen att kontakta erik@kulturakademin.com

Logotyper för Kulturakademin, Lindholmen Film & TV, Gamelab, Filmcentrum Väst, BoostHBG, Västra Götalandsregionen och Region Halland

Avbryt

Lämna en kommentar