Web3, Film3 och vad det kan betyda för filmare i Skåne

skissade glasögon på rosa abkgrund

Text av Hillevi Gustafson för BoostHBG, 13 december 2022

Under 2022 har BoostHBG, som del av ett innovationsprojekt, utforskat hur Web3 kan komma att påverka filmbranschen på olika sätt och hur vi som offentlig verksamhet skulle kunna ta del av dessa utvecklingar. En viktig del av detta arbete är att öka både vår kompetens inom området och samtidigt dela lärdomarna med er, vårt community. Nedan följer en kort introduktion till Web3, dess utmaningar och möjligheter, och vad Film3 är och kan bli baserat på den research vi gjort under året. Vi är absolut inte experter på detta område, men vi är nyfikna och vill lära oss mer – tillsammans med dig. Häng med!

Vad är Web3? 

Just nu använder vi alla en variant av internet som refereras ofta till som Web 2.0 eller endast web2. Det anses som det sociala internetet, det som vi nu är vana vid, det internet där vi inte bara passivt läser information utan också skapar och bidrar till det innehåll som finns på olika plattformar. Rent krasst är det som kännetecknar web2 främst att vi tar del av olika tjänster, oftast genom att ge stora bolag tillgång till vår persondata, som de i sin tur använder för att generera inkomst via marknadsföring. Det här har skapat en uppsjö av olika forum där vem som helst med en internetuppkoppling kan dela innehåll som de har skapat eller re-mixat med både personer de känner eller till en mycket större publik. Dock kräver dessa plattformar att alla användare går med på deras användarvillkor och de behåller mångt och mycket makten att sätta villkoren, besluta om avstängningar, och hur plattformen kommer utvecklas. (Ett exempel på hur sårbart detta kan vara för användarna är den nuvarande turbulensen kring Twitter sedan Elon Musk köpte bolaget, en intressant artikel om det från ett användarperspektiv kan du läsa här.

 

De som är optimistiska menar att web3 kommer lösa denna obalans och ge individuella användare mycket mer makt om hur och var de delar sin information. I sin stora web3 guide skriver the NY Times så här:

”Web3, the story goes, will replace these centralized, corporate platforms with open protocols and decentralized, community-run networks, combining the open infrastructure of web1 with the public participation of web2.


I praktiken skulle detta betyda, enligt dessa förespråkare, att inga stora bolag skulle få samma möjlighet att censurera, styra, tjäna pengar på användarens data och innehåll utan att användarna själv skulle behålla den makt och möjlighet. Ett internet som byggs av och med användarna är ett sätt att se web3.

Dock är detta främst fortfarande teoretiska fördelar då web3 för tillfället inte kommit så långt i sin utveckling. Idag är web3 begränsat och ganska oförutsägbart, vilket kan skapa stor osäkerhet i vad som faktiskt kommer utvecklas och av vem. Det finns många som är otroligt skeptiska till utvecklingen och i dagsläget är web3 i sin linda.

En stor del av kritiken handlar om hur mycket energi som krävs för att driva web3 och hur detta från ett klimatperspektiv, underminerar det potentiella värdet av infrastrukturen. Det krävs otroliga mängder energi för att genomföra olika transaktioner via web3 och dagsläget är det färre användare av web3 jämfört med oss som fortfarande främst spenderar vår online-tid i web2. Om alla gick över till web3 som det ser ut idag, skulle det skapa stora problem. Om web3 ska vara framtiden av vårt internet, måste det även kunna vara hållbart.

Andra skeptiker oroar sig över om web3 faktiskt kommer vara så demokratiserat som det beskrivs, eller om det egentligen bara är en hype som drivs fram av personer och organisationer som har ett ekonomiskt intresse av att driva upp priset på kryptovalutor (mer om det här nedan). Det finns dem som tror starkt att det är helt enkelt är omöjligt för web3 att realisera det som är utlovat utan att ge upp någon del av decentraliseringen.  

Okej men vad har detta att göra med Blockchain, Krypto, och NFT:er som säljer för miljoner?

En stor barriär för web3 är att det är svårförståeligt för personer som inte är del av kulturen. Bland annat på grund av att det är fortfarande väldigt teoretiskt och även för där är mycket jargon som används för att prata om det. Det är inte bara tekniskt svåra ord utan det finns även en hel internetkultur kring hur personer som intresserar sig för web3 pratar med varandra.

svart bakgrund, vit text med förkortningarna gm = good morning, frens = friends, wagmi = we´re all gonna make it och en vinkande hand
För att försöka göra det lite enklare för oss alla kommer här en kort förklaring av termer:

Blockchain/Blockkjedja: I korthet  är blockchain ett decentraliserat-system av distribuerade databaser som lagras med kopior på alla datorer i nätverket och genom det skapas transparens, oföränderlighet och tillit. Det är ett sätt att utbyta värde, där tillit i en central auktoritet byts ut med matematik och algoritmer.

Kryptovaluta: En digital valuta om till exempel bitcoin. Existerar via blockchain.

Non-Fungible Token (NFT): Digitala föremål, så som konstverk. Ägandeskap och autenticitet verifieras via blockchain. Det är även menat att förstärka konstnärens rättigheter genom att säkerställa uphovsrätten.

Smarta kontrakt: Genom blockchain kan man skapa så kallade smarta kontrakt. Smarta kontrakt är mer eller mindre datakod som är självdrivande där när vissa parametrar uppfylls så genomförs en transaktion.

Decentralised Autonomous Organisation (DAO): DAO är en ny typ av kollaborativ organisation som är skalbar, självdriven och använder sig av smarta kontrakt på blockkjedjan för att arbeta mot gemensamma mål.

Det mesta som skrivs om web3 har med finansiering och kryptovalutor att göra och det är där den största utvecklingen verkar ligga, i alla fall just nu. Men utanför denna sfär finns exempel på personer och organisationer som försöker använda verktygen och principerna av web3 för andra typer av ändamål. Till exempel skapades en DAO på önationen Curacao med målet att möjliggöra för boende på ön att aktivt generera och delta i projekt med fokus på FNs Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.  Och inom olika former av kreativa yrken så börjar web3 ta mer och mer plats, vilket för oss in i diskussionerna kring film3.

Tips på vidare läsning om web3:

Vad är film3 och hur ser det ut idag?

Film3 är en ny samlingsterm för utvecklingar inom filmbranschen som bygger på web3s infrastruktur. Det finns lite olika sätt som web3 kan implementeras inom film branschen, från finansiering till produktion, till distribution.

Ett område som många utforskar är hur det kan komma att appliceras är inom rättigheter. Att hålla koll på juridik och de utbetalningar som kan komma att kopplas till olika rättigheter och ägande i filmprojekt är en komplicerad utmaning inom filmbranschen. Förhoppningen är att genom att använda smarta kontrakt, säkerställa att det som avtalats faktiskt efterföljs och det görs snabbt och effektivt.

Det börjar även komma exempel på filmskapare som använder sig av NFT:er för att finansiera sina projekt. De säljer NFT:er av olika slag till personer som vill investera i projektet köper. Detta är mer än det systemet som Kickstarter skapade, där ens publik kan finansiera ett projekt i utbyte mot merch. Problemet där är att även om investeringen från Kickstarter kanske var avgörande för projektet, så var det inte en faktisk investering. Gav man pengar via Kickstarter och projektet sen gick otroligt bra och tjänande in pengarna och mer, så fick ingen av de som  investerat ta del av den framgången. Tanken med NFT:er är att man köper en andel av projektet och detta kommer fortsatt ha värde och ge möjlighet till vinstdelning om projektet går bra. Till exempel, indiefilmen Lotawana.

På utveckling och produktionssidan finns det möjligheter med att använda DAO som ett sätt att demokratisera beslutsfattandet och skapa mer möjligheter för en kreativ kollaboration. För att illustrera ett sätt som detta kan komma att implementeras  är Decentralized Pictures ett bra exempel. Detta är ett projekt som startades av American Zoetrope (Francis Ford Coppolas produktionsbolag) för att hitta nya och innovativa filmtalanger. På deras sida skriver  de följande:

”We run a democratic film fund that allows our online community of creatives, film fans, and industry professionals to decide who is most deserving of our support. Submit your film idea, and if the world loves it, we’ll help you make it

We love to discover new film talent, and hope you do too!”

Genom att skapa ett community där filmare kan delta aktivt i beslut och dela med sig av sina kunskaper (via ett DAO), hoppas de att ge fler personer access till finansieringen och det nätverk som behövs för att komma vidare i sin filmkarriär. Vem som helst kan gå med i projektet och delta genom att skicka in idéer, rösta på olika förslag eller ge feedback på de satsningarna som kommer på tal. Projektet lanserades i samband med årets Cannes filmfestival och är fortfarande i ett ganska tidigt stadium,  så vi får invänta med spänning deras första filmer.

Web3 har fortfarande inte haft en stor effekt på just filmbranschen generellt än, inte på samma sätt som vi har sett utveckling kring NFTs inom konstvärlden. Men det har börjat komma olika former av projekt och investeringar som visar på att det finns ett intresse för att se vart det skulle kunna vara applicerbart inom filmvärlden. Det finns de personer som är otroligt positiva till förändringen och tror på att det kommer skapa helt nya förutsättningar för filmskapare runt om i världen. (Ett ställe att se det är The Future is Film3 som försöker samla alla nuvarande satsningar på området.)


Hur kan det se ut i framtiden?

Just nu är det mesta med web3 generellt och i synnerhet film3 fortfarande spekulativt. Vi vet inte med säkerhet hur det kommer utvecklas, i och med den senaste kryptocrashen så är det kanske ännu mer oförutsägbart. Det har varit mycket hype kring detta ämne de senaste åren och när det lägger sig kommer vi kunna se vad som faktiskt kan skapa värde för filmare och andra inom branschen. Om det är möjligt att skapa den transparens och kreatörsdriven ekonomi som många lovar och hoppas på, så är det otroligt spännande för den individuella skaparen. Men det finns också anledning att tro att detta kanske aldrig kommer förverkligas. Web3 drivs till stor del av spekulation och vinstintressen just nu, och om det är den vägen som utvecklingen går i är det svårt att se hur detta kommer gynna indiekreatörer. Men innan allt detta landar i något är det viktigt att försöka hålla koll på vad frågorna är och försöka navigera i det för att inte hamna utanför eller råkar bli blåst på kuppen.

En av frågorna som vi ställde oss i arbetet med detta innovationsprojekt var om det skulle vara möjligt för en verksamhet som BoostHBG att använda web3 för att skapa en DAO för vårt regionala film-community där vi tillsammans beslutade om hur vi spenderade en viss del av vår budget. Målet hade varit att säkerställa engagemang och möjliggöra för kreatörer att aktivt delta i beslut som fattas för dem. Svaret, kort summerat, blev att det i dagsläget inte är kompatibelt med hur regelverken för vår typ av offentlig verksamhet ser ut. Det är det som är ett av de stora hindren i web3 överlag, i och med att det är ännu inte är etablerat, släpar den offentliga sektorn efter med lagar och förhållningssätt. Även om det hade varit formellt möjligt återstår frågan såklart om det hade funkat i vår region. Men det är en spännande tanke, att se möjligheterna i hur web3 och film3 kan komma att påverka även den traditionella, offentliga filmsektorn. Det kommer vara ett område som vi fortsätter att vara nyfikna på och om du själv har tankar kring det så får du gärna höra av dig för att prata vidare om det över en fika.

 

Tips till vidare läsning om Film3:

Avbryt

Lämna en kommentar