Tankar kring infördandet av produktionsincitament

I förra veckan kom nyheten om införande av produktionsincitament för filmbranschen i Sverige. Detta har efterfrågats länge av olika aktörer inom svensk film och i 2017 var det en del av rekommendationerna från Tillväxtverket i deras rapport ’Fler filminspelningar till Sverige’. Anledning till att detta har setts som en viktig del för att utveckla inhemsk filmproduktion är eftersom de flesta andra länder har någon form av incitament redan, vilket betyder att Sverige har haft svårt att konkurrera som ett land där producenter vill och kan placera inspelningar.

Förslaget innebär att 100 miljoner SEK avsätts för produktionsincitament årligen med start 2022. För att får en insikt i hur detta togs emot och kan komma att mynna ut i regionen ställde BoostHbg lite frågor via mejl till Mikael Svensson, ansvarig för Southern Sweden Film Commission och Magnus Paulsson, ordförande för Sydsvenska producentföreningen. Nedan följer deras svar.

Mikael Svenssion, Southern Sweden Film Commission

BoostHbg: Vad tänker du att det innebär det för den svenska filmbranschen med introduktionen av nationella produktionsincitament?

MS: Det kan bli en rejäl förändring om pengarna används på rätt sätt. Det behöver vara ett automatiskt stödsystem, bolagen måste tidigt i processen kunna budgetera för inspelning i Sverige. I Norge ligger organisationen inom Norska Filminstitutet och de väljer ut de projekt de tycker passar bäst. I mina ögon blir det endast ytterligare en fond.

Det kommer att leda till att svenska produktioner stannar hemma samt att internationella produktioner äntligen tar med Sverige som ett alternativ.

Vi kommer att finnas med i den internationella ”incentive” -boken.

BoostHbg: Vad hoppas du och Southern Sweden Film Commission på att introduktionen av incitamenten ska åstadkomma?

MS: Jag hoppas naturligtvis att vi ska få fler produktioner i vår region, fler jobb kan skapas, kompetensen höjs och det ramlar in rejäla investeringar in i regionala verksamheter. Teknik, boende, resor, mat med mera.

Vår region blir synlig i internationella produktioner och kan då öka turistströmmar. Ytterligare finansiella injektioner.

BoostHbg:  Beloppet är satt till 100 miljoner nu, jämfört med de 300 miljoner som rekommenderades i utredningen – tror du den summan kommer räcka för att skapa förutsättningarna incitamenten ska framkalla?

MS: Det är en fantastiskt början, vi kommer helt säkert att se fördelarna och summan kommer successivt att öka.

BoostHbg:  Det pratas redan nu om att det saknas tillräckligt med kvalificerade filmarbetare i Sverige för att matcha produktionsnivån, tror du det kommer bli ett större problem med incitamenten? Vad skulle behövas för att möta behoven?

MS: Det är ett angenämt problem som vi i de nordiska länderna måste lösa tillsammans. Det kommer att vara brist till en början men med den nya Yrkesnämnden och det nya yrkespaketet i ryggen så kommer vi att kunna skapa en  hållbar och spännande utveckling.

BoostHbg: : Tror du detta kommer öppna dörren för regionala produktionsincitament?

MS: Nej, det tror jag inte initialt men Film i Skånes investeringar kommer att vara oerhört viktiga för en del produktioner medans andra projekt endast utnyttjar incitamenten.

BoostHbg: Hur kommer Southern Sweden Film Commission jobba för att försöka se till så att denna satsning gynnar de sydsvenska regionerna?

MS: Nu kommer vi till det roliga. Tyvärr kommer jag nog inte att kunna får mer marknadsföringspengar  så det gäller att vara kreativ, att jobba vidare med internationella nätverk, att bjuda in rätt personer på rek.resor, att delta i rätt internationella festivaler, mässor och konferenser. Viktigt att fortsätta arbeta på nordisk nivå med mina kollegor runt om i Norden.

Med tanke på mina kollegor i våra partnerregioner, Halland, Blekinge, Kronoberg, Kalmar och Jönköping så gäller det nu att skapa god beredskap för dem att kunna börja ta emot stora produktioner. Stora produktioner måste inte hädanefter leta sig till regioner där det finns en fond utan förlägga sin inspelning  precis var som helst i Sverige och ändå åtnjuta vår incitament.

Magnus Paulsson, ordförande Södra Sveriges Producentförening

BoostHbg: Som producent, hur hoppas du att introduktionen av produktionsincitament kommer påverka ditt arbete? 

MP: Vi kan äntligen slåss om de större internationella produktionerna på lika villkor som bl a våra grannländer. Jag tror detta, tillsammans med en fortsatt ökad efterfrågan på regional content från både streamers och studios kommer att få till följd att vi producenter i Sverige kommer att ha väldigt mycket att göra de närmsta åren.

BoostHbg: Beloppet är nu satt till 100 miljoner, vilket är lägre än de 300 miljoner som utredningen rekommenderade – tror du att det kommer vara tillräckligt för att skapa de förutsättningarna som man hoppas med incitamenten?

MP: Det är ju en början. Vi får se hur långt de allokerade pengarna räcker – och hoppas att potten kan ökas kommande år.

BoostHbg: Som ordförande för Södra Sveriges Filmproducentförening, hur hoppas du att detta kommer mynna ut i regionen? Finns det behov av regionala produktionsincitament?

MP: Regionala incitament, liknande de som man har hos [Film i Väst] är såklart välkomna och bra komplement till de nationella – och bidrar så klart till att göra en region än mer attraktiv att förlägga produktion i.

BoostHbg: Det pratas redan nu om att det saknas kvalificerade filmarbetare, hur tror du detta kan påverka den situationen? Vad skulle behövas göras för att möte behoven som finns?

MP: Detta kommer att bli än mer påtagligt om antalet produktioner ökar, då vi redan nu saknar kompetens i regionen om det är fler än två långfilms- eller tv-produktioner igång samtidigt. Vi skulle redan nu behöva fler duktiga filmarbetare som FAD, ljusmästare / filmelektriker, passare och linjeproducent.

Avbryt

Lämna en kommentar