Projekt VT 2021

Under våren 2021 har sex stycken nyfikna, utforskande och ambitiösa kreatörer fått stöd från BoostHbg.

De kommer arbeta individuellt under det kommande året men också ta del av gruppträffar. Stödet innefattar både en kontantinsats som kan användas till utvecklande arbete där de vågar testa sitt projekt mot sin målgrupp samt coachning från oss på BoostHbg.