Veronica Nielsen – Sommaren på frigolit

Veronica Neilsen

Om mig

I mellantinget mellan dokumentär och fiktion vill jag hitta nya sätt att gestalta samhället genom privata upplevelser. Jag ser omvärlden som mörk men att det finns ett ljus i mellanmänskliga relationer. I en tid då vi uppmanas till att främst se efter oss själva, ser jag det som en slags motståndskraft att fokusera på vårt behov av varandra.

Om projektet

En dokumentärfilm som på ytan handlar om traumabearbetning men som i grunden handlar om en ung persons livslust och längtan efter livet. Från isolation till ett livligt kulturkollektiv, flyter tilliten som på en tunn frigolitskärva, redo att brista av en oväntad våg. Hur bygger man upp sin tillit till andra när man inte känner tillit till sig själv?