The Journey

migrantjourneys.com

The Journey är ett projekt av Neil Bell och Simon Hult. Projektet består av en web-dokumentär, mobilspel och en serie brädspel med syftet att förmedla flyktingars verklighet på deras resa till Europa. Ett flertal fotografer och konstnärer är inblandade och hjälper till att förmedla situationen för de tusentals människor som tvingats till flykt.

Projektet vill också visa på hur viktig emigration historiskt har varit för olika delar av världen, skapa en ökad förståelse för människor som är nyanlända i Europa och få människor att se ett mångfacetterat samhälle som en tillgång.

www.migrantjourneys.com

the_journey_braedspel