Sök stipendium från BoostHBG

 

Skissad penna på lila bakgrund
Du är inte ensam. Med ett stipendium från BoostHBG vid din sida kan du komma framåt i ditt filmskapande och öka dina chanser att lyckas. Stipendiet är till för att hjälpa dig att utveckla såväl dig själv som ditt filmprojekt.

Vårt stipendium gör det möjligt för dig att kunna utforska och testa en specifik del av ditt filmprojekt på din tilltänkta målgrupp. Med hjälp av målgruppens feedback kommer du sedan att kunna forma ett ännu starkare projekt som hjälper dig att söka utvecklingsstöd eller produktionsstöd via exempelvis Film i Skåne eller Svenska Filminstitutet.

Du kan ansöka om upp till 50 000 kronor i stipendium som du i samråd med oss fördelar på ditt projekt. Pengarna kan exempelvis användas för att skapa en prototyp, för coachinsatser eller för projektet relevanta resor. Stipendiet är inte en produktionsfond. Stipendiet ska inte heller användas till att producera eller för att finansiera en färdig film. Stödet från BoostHBG ska användas för att testa och utveckla dig och ditt projekt innan du söker vidare finansiering.

Förutom det ekonomiska stipendiet ingår också  obligatoriska gruppträffar och kreativa workshops med andra filmskapare i Skåne. På dessa träffar får ni möjlighet att skapa och diskutera tillsammans gällande arbetsprocessen, publikarbete, prototyptänk med mera. På dessa träffar får du även tillgång till BoostHBG:s nätverk bestående av kreatörer och personer i filmbranschen.

Hösten ansökningsomgång är nu stängd. Vi öppnar upp vårens utlysning i december 2023.