Samtal – delaktighet och inflytande i praktiken 10/11 på Dunkers kulturhus

Satsa! Delaktighet och inkludering

SATSA! bjuder in till samtal där vi tillsammans med Mirelle Gyllenbäck, Elin Kamlert, Paul Dandos och Julian Quevedo diskuterar hur delaktighet och inflytande sker i praktiken med fokus på filmlandskapet. Hur går du tillväga när du skapar en film och porträtterar en grupp som du inte är delaktig i? Hur ser filmbranschen ut? Vilka förutsättningar finns? Vilken roll har du som sitter på beslutsfattande position och hur säkerställer du delaktighet och inflytande? Vi vill gärna bjuda in publiken att delta i detta samtal som modereras av Hillevi Gustafson.

Vi bjuder på kaffe och macka. Samtalet är gratis men anmälan krävs.

Bio om deltagarna:
Mirelle Gyllenbäck har flera års erfarenhet av att arbeta med nationella minoritetsfrågor på statliga myndigheter. I arbetet med de nationella minoriteternas rättigheter är delaktighet och inflytande bärande principer. Hon har även deltagit i flera TV- och radioproduktioner där fokus har varit att nyansera bilden av den mångfacetterade romska minoriteten i Sverige.
Elin Kamlert är producent med fokus på dokumentärfilm. Hon producerar just nu projekt för Nonami AB, regissör Simon Klose, och även Story AB, regissörer Hanna Heilborn och David Aronowitsch.
Paul Dandos är ordförande för Tehara Media. Han brinner för minoritetspolitik, filmbranschfrågor och grävande journalistik.
Julián Quevedo är en filmskapare, filmpedagog och musiker som är född och uppvuxen i Chile. Han är produktionsansvarig & projektledare på Tehara Media samt styrelseledamot i Filmcentrum Syd, Filmcentrum Riks och Kulturparken.
Hillevi Gustafson är BoostHBGs Screen Industries Strategist och har koll på trender, gör research och skriver omvärldsbevakning inom fältet för den audiovisuella produktionsbranschen.

SATSA! Är ett projekt mellan BoostHBG och Tehara Media som arbetar att på olika nivåer, långsiktigt öka förutsättningarna för barn och unga att ta del av film där det nationella minoritetsperspektivet är i fokus. Projektet har fått stöd från Svenska filminstitutet i en satsning att  främja tillgången på film för barn och unga på de nationella minoritetsspråken.