Julia Stranovska på THIS Conference i Århus

Talarna på konferens
Julias skisser

Efter en fartfylld konferensdag med inspirerande talare och nytänkande installationer lämnade vi onekligen THIS Conferense i Århus 2022 med en rad nya insikter kring minnesvärt skapande. 

Talarnas ämnen inkluderade framtidens medielandskap och marknadsföring samt hållbar utveckling inom filmindustrin. Konferensens lutande in i diskussioner kring – och möjligheterna inom –  icke-linjärt berättande fastnade dock lätt i minnet. Talarna inom ämnet – Michelle och Uri Kranrot – grundade tillsammans TinDrum Productions, ett företag inriktat på konstinstallationer med experimentella tekniker inom VR samt animation. Deras arbeten kännetecknas av handgjord traditionell konst som kombinerats med ny teknologi för att utforska olika typer av berättande.

De dök in i deras kreativa process som en duo, hur idéer inom alla skapandeformer tar tid, genomgång och omarbetning. Samtidigt som det för dem varit gynnsamt att samla på sig genomarbetade, snabba eller dåliga idéer. En fysisk eller mental “Dålig idé-låda” som i det här sammanhanget kan noteras som en bra idé; något som kan hjälpa oss att skippa den blanka kanvasen eller det tomma dokument när ett tidigare projekt avslutats.

Nära konferensen låg animatörernas 30 minuters flerfaldigt prisbelönta VR-installation “The Hangman at Home”. Upplevelsen skildrar små ögonblick i människors liv. Som betraktare kunde du interagera med omgivningen; tända tändstickor, öppna dörrar, spela instrument och välja i vilken ordning scenerna utspelade sig i. Varje scen utsände starka och oerhört mänskliga känslor. Oavsett om dessa var glädjen bakom ett barns skratt eller melankolisk sorg från att se en älskad gå bort, var det lätt att känna sig kopplad till händelserna. Trots det förblev åskådaren en inkräktare, vilket tydliggjordes mot scenernas slut. Så småningom vände karaktärerna sig alltid till besökaren och drog sig därefter hastigt tillbaka. Följaktligen möttes flera tittare med känslor av tafatthet eller oro, oberoende av att intrånget hade varit fiktionellt. 

Icke-linjärt berättande lyser igenom hela produktionen och påminner varje besökare om hur allomfattande konstvärlden samt dess olika vägar är. Installationen förmedlade berättelser och känslor främst genom att använda åskådarens interaktion med omgivningen som ett medel. Tack vare rörelsefriheten i rummen blev ingen del av upplevelsen identisk. Följaktligen lämnade alla installationen med något unikt i minnet.

Konferensen gav deltagarna inspiration kring skapandeprocesser, samtidigt som narrativet i installationer som “The Hangman at Home” vände strålkastarna mot konst som går bortom skärmen, kanvasen, texten eller scenen. Som är uppslukande och inspirerande på ett mer ovanligt vis. Som visar konstens värde i sig.

Julia Stranovska