Daisy Kosmider från Propellor | Springboard

Med stora förväntningar om helgen befinner jag mig på buss 9A mellan Christianshavn och min slutstation vid “The Rainmaking Loft”. Solens varma strålar letar sig in genom bussens fönster, och det är en skön känsla, som alltid, att betrakta Köpenhamns mångfacetterade och kreativa sidor.

Daisy Kosmider

The Rainmaking loft – bara namnet andas förväntningar. När jag klev in genom portarna till det gamla tegelhuset möts jag av färgglada vimplar, lyktor och skön musik i den välkomnande loungen. ”- Hi! Welcome! Can I take your name?” Frågar en trevlig ung man på engelska. Jag får min namnlapp och han visar mig snabbt runt.

”Time to get started!! Hi! I am David and I’ll be your host this weekend.” Framför oss står David, ett energipaket från Kentucky, USA. Han visar oss vägen till fantastiskt vackra lokaler, och berättar kort om sig själv och vad helgen går ut på. Det visar sig att The Rainmaking loft är ett Co-Working space, och ett fantastiskt sådant!

Genast kastar vi oss in i gruppövningar om idéskapande som jag känner till mycket väl från mina många år inom marknad och affärsutveckling. Det slår mig att de flesta idéer som kommer upp faktiskt alla hamnar innanför den berömda “boxen” förutom i en av grupperna. Där tänker de verkligen kreativt och utanför boxen. No limits!
Det bådar ändå gott inför de fortsatta timmarna.

Därefter var det dags att pitcha idéerna vi deltagare själva haft med oss. Plötsligt går det upp för mig att allt är teknik fokuserat! Inga av idéerna tar upp det jag hade förväntat mig. Jag hade hoppats få insikt i frågor som; är långfilm ett döende format, vad är the “next big thing” och var finns finansiärerna för nya oetablerade förmågor?

Trots eventets namn – Filmtech, hade jag förväntat att vi skulle diskutera hur vi som producenter och filmskapare hittar nya vägar till finansiering och distribution. Men jag insåg snabbt att fokus låg i att hitta tekniska lösningar för finansiering och distribution.

Spännande i sig, men jag tycker det missar själva källan till problemet. Dvs varför är det svårt att hitta finansiering, hur löser vi det och för vem? (jag stort fan av Toyoda metoden, som borde användas även i filmindustrin).

Jag valde att arbeta i en grupp med en unik idé om hur man distribuerar kunskap till bland annat skolor och organisationer som kombinerar flera olika kommunikationsformer, bla film, VR och spel.

Därefter påbörjades ett spännande arbetet med att utveckla idé och distribution med hjälp av olika metoder som Daniel handledde oss igenom. Under helgen fanns det en rad olika mentorer på plats att diskutera och utveckla tankar och idéer med. Dag två ägnades till pitcha de vidareutvecklade idéer som teamen jobbat med.
.
Jag är i det stora hela väldigt nöjd med arrangemanget, men det svarade inte riktigt till det behov av stöd/mentorskap jag är i behov av. Mina tankar och funderingar kring finansiering av morgondagens film och distribution, hur morgondagens film paketeras och i vilket format det kommer i, samt hur man kan involvera fler människor i tidigt skede står fortfarande obesvarade.

Jag tackar allra ödmjukast BoostHGB som gav mig möjligheten att delta och hoppas att man fortsätter i samma härliga anda. Många nya kontakter knöts och härliga diskussioner uppstod i ett brokigt forum av människor med olika discipliner. Fribiljetten till CPH:DOX som fanns i min goodiebag donerades till en skådespelarkollega.

Ønsker alle held og lykke! Vi ses därute!

Daisy Kosmider
Skådespelare, filmskapare, producent och kreatör