Ansökningsprocess – Frågor Steg 2

Om du går vidare till Steg 2 får du en länk till ansökningsformuläret. Men redan nu kan du nedan läsa frågorna vi ställer, så är du förberedd om du går vidare. 

Stöden som BoostHbg delar ut är ämnade att möjliggöra en väsentlig utvecklingsprocess för dig och ditt projekt. Vi är medvetna om att pengarna som ingår i detta stöd inte räcker att ro hela projektet i hamn, det är inte heller dess syfte. Stödet är menat att hjälpa dig ta steg som tillåter dig att utvinna lärdomar som du kan ta vidare i projektet och din egna kreativa utveckling. Detta för att ge dig bästa chansen att se till att ditt projekt är relevant och kan nå ut till sin publik i dagens fyllda medielandskap.
Därmed är det viktigt för dig att veta vilken del av projektet du vill utveckla samt ha tydliga avgränsade frågor att undersöka som hinner utforskas/optimeras under stödets projektperiod.

Frågor:

  • Vilken/vilka frågor vill du undersöka genom denna process? Vad för sorts svar behöver du hitta i processen?
  • Hur ser du att svaren på just dessa frågor kommer att föra hela projektet vidare? Hur hjälper utforskandet/optimeringen av just denna del projektet i sin helhet?
  • Vilken är din målgrupp för projektet? Hur har du kommit fram till detta?
  • Hur kommer du möta målgruppen under processen?
  •  I och med ovanstående svar, vad är din plan för att utforska/optimera denna biten av ditt projekt? Beskriv konkret hur du vill gå till väga, vilka metoder du vill använda, möjlig coachning du behöver osv.
  • Vad skulle du säga är den största utmaningen/utmaningarna för dig att fullfölja projektet?
  •  Hur ser tidsplanen ut för projektperioden hos BoostHbg? (Det kan vara en preliminär tidsplan som du sedan tillsammans med BoostHbg utvecklar men vi vill se att det du tänkt göra är görbart inom den utsatta tiden)

Filer att bifoga:
Budget (detta kan vara en uppskattning och preliminär budget)
Projektbeskrivning: kan vara moodboard, länkar till material eller annat som hjälper oss få en bild av projektet i sin helhet.
Tidsplan för hela projektet (kan vara preliminär)
CV för dig och andra nyckelpersoner i projektet