Om Boost

Från Snack Till Hack

BoostHbg är ett regionalt resurscenter och en katalysator för innovation inom film och digital media. Våra fokusområden är:

  • Stöd till utvecklingsarbete inom nya berättarformer och nya sätt att nå publik
  • Utbildning av kreatörer och producenter inom både traditionella medier och nya berättarformat.
  • Uppbyggnad av nätverk i samarbete med regionala, nationella och internationella organisationer och festivaler.

Vi riktar oss till filmskapare, utvecklare och berättare i Skåne.

Vi har vår bas på Dunkers Kulturhus i Helsingborg och är en del av Helsingborgs stad med bidrag från Region Skåne.

HBG_sigill_svart (1)   rs_webbliten