COMMUNAL LEARNING

Vår arbetsmetod består av tre delar: stöd, strategiska partnerskap och research. Genom dessa tre ben vill vi skapa format och forum för communal learning, kunskapsdelande.

Vi har optimerat våra stöd baserat på våra första 10-år av utforskande inom området av innovation för de audiovisuella produktionsbranscherna. Tanken är att boosta våra regionala kreatörer och deras projekt genom att investera i olika metoder, till exempel prototyping, för att säkerställa deras relevans. Detta låter oss inte bara stötta individuella projekt utan också utvinna lärdomar och processer som vi sedan kan dela med vårt regionala kreativa community. Genom våra strategiska partnerskap och våra egna efterforskningar arbetar vi för att skapa lärdomar och försöka förutse kommande branschförändringar.

Vi förstår att det som är dagens utmaningar och möjligheter kommer se annorlunda ut om ett, fem, och tio år. Den pågående transformationsprocessen inom de audiovisuella produktionsbranscherna har stort inflytande på det globala medielandskapet. Det som var nya digitala processer för tio år sedan har nu blivit finansiellt hållbara lösningar. Detta har lett till de utmaningarna vi pratat om – audience empowerment och content overload. Kreatörer måste ha dessa med sig redan i sin utvecklingsprocess för att kunna bemöta dem. Utöver detta så visar krisen som Covid19 medfört att förändring är oundvikligt och ibland oförutsägbart. Nu mer än någon annan gång är det viktigt att hitta vägar framåt och hjälpa våra regionala kreatörer att inte bara överleva krisen, men att se förändringsmöjligheterna och hålla sig relevanta i världen som krisen lämnar efter sig.

BoostHbg är resurs för att samla in och fördela information och lärdomar så att hela vårt regionala community kan öka sin kompetens och relevans. Det vi lär oss, lär ni er. Genom seminarier, konferenser, workshops, publikationer och andra format ämnar vi att ställa frågor och hitta svar tillsammans med er. Vi är övertygade om att allt detta kan ge avgörande mervärde inte endast för de kreativa näringarna men även för andra typer av företag och delar av samhället. Häng med!