Vilka typer av projekt är relevanta?

BoostHbg riktar sig till de digitala audiovisuella produktionsbranscherna och projekten som vi stöttar måste ha relevans för frågorna som vi utforskar. Anledningen vi säger detta är för att vårt uppdrag som resurscenter betyder att vi vill kunna utvinna lärdomar tillsammans med dig som kreatör som sen gynnar vårt gemensamma community. Vi är öppna för olika och nytänkande projekt som kanske inte helt enkelt passar in i en kategori, så länge lärdomarna om audience empowerment och content overload kan extrapoleras till våra kärnbranscher.

Realistiska mål

Projekt som är relevanta kan vara filmer, spel av olika slag, tv serier, och berättelser som överskrider dessa gränser. Men kom ihåg, just detta stödet är inte menat som ett produktionsstöd. Det betyder att de 50 eller 75 000 kr som du får här inte ingår i en produktionsbudget som du sen väntar på att fylla ut med mer pengar. Detta är snarare ett steg innan du får de stora pengarna, som ett sätt att hjälpa dig koppla på eventuell finansiering.

Det du vill åstadkomma under din projektperiod med BoostHbg ska realistiskt kunna åstadkommas med pengarna du får. Processen börjar när du får beslutet och det handlar om att använda den tiden till fullo.

Testa ditt projekt mot en publik

Processen måste på något sätt innebära att du vågar testa ditt projekt mot en publik. Detta ser ut på många olika sätt kan vara en stor bred publik eller några få nyckelpersoner. Kanske om ditt mål är att skapa ett spel, testar du det genom att skapa en analog prototyp som du testar med ett gäng personer runt ett bord. Kanske vill du utforska hur du berättar din story på bästa sätt och vill utveckla en del av ett manus tillsammans med din målgrupp? Kanske vill du visa att din TV serie är nästa Skam och du skapar en pilot som läggs upp på Instagram? Vi är öppna för många olika typer av processer så länge det relaterar till de centrala frågeställningarna.  Det handlar om att våga bjuda in till feedback och nå dina mål genom att hitta rätt steg att ta.

Två exempel

Målet med stödet är att du efter projektperioden kommer ha genom aktiv utveckling fått in nya lärdomar som tar dig och ditt projekt vidare.

För at illustrera har vi två exempel på projekt från vår prototypsatsning 2019 som kan ses genom linsen för Utforskande och Optimerande: 

UTFORSKANDE: The Eye and The Index av Jocelyn Ibarra

En prototyp som ville utforska frågorna: Är vi, i Skåne, intresserade av att utforska berättande med andra som har olika bakgrunder/ålder/yrken/kön/osv. Och i så fall, hur? Jocelyn testade detta genom att använda en metod baserad på blockchain och DAO (decentraliserad autonomous organisations). Processen gick ut på att Jocelyn faciliterade en grupp av helt olika typer av personer att under några veckor skapa berättelser och konst tillsammans (antingen in person eller online). Någon kom med ett förslag om vad de ville göra och vad de behövde, andra kunde hoppa på projektet om de hade relevanta resurser.

Om man tittar på protypen från Boosts perspektiv så skulle en sådan här utforskande process leda till en ny struktur och process för lokala samarbeten mellan aktörer från olika branscher och karriärer som kan leda till nya och relevanta berättelser. Om man tänker steget längre skulle man även kunna se, eftersom fokus var även på att kunna arbeta med personer som inte delar din geografiska plats, hur detta skulle kunna bemöta målet ’act local, reach global’. Skulle detta funka som en process för att bo och arbeta i Skåne men ändå samarbeta utanför regionen där resurserna (finansiella och kreativa) finns? Kan relateras till ’content overload’ frågeställningen eftersom om det kan generera en fungerande process som kopplar samman kreatörer om har spetskompetenser även om de inte sitter i samma rum kan det skapa berättelser som står ut ur mängden.  Detta var utforskande eftersom det var en frågeställning om detta ens var en process som skulle kunna nå det här målet.

OPTIMERANDE: Ever Girls av André Hedtoft

Ever Girls är ett projekt som började som en idé för en ungdomsfilm som genom utforskande och optimerande förändrades och utvecklades vidare. Innan André sökte stödet hade han redan börjat arbeta på projektet och utveckla hans tänkta berättelse till en långfilm. Han skapade manus till filmen genom en process där han höll ett antal workshops tillsammans med sin tilltänkta målgrupp för att försäkra sig att karaktärerna och historien tilltalade dem och kändes autentisk och realistisk. Under denna processen blev det tydligt att berättelsen var relevant men att formatet långfilms kanske inte passade. När han då sökte prototypstödet från BoostHbg var målet att få fram en prototyp av Ever Girls som tv-serie och presentera för potentiella distributörer.  Genom processen skapades en tydlig vision för projektet som en tilltalande global ungdomsserie och en digital pitch som sen visades för olika finansiärer.

Från BoostHbgs synsätt så bemöter Ever Girls både ’audience empowerment’ och ’content overload’ utmaningarna som finns för filmskapare. Genom att engagera sin målgrupp i utvecklingsprocessen fick han värdefulla insikter i hur ungdomar konsumerar den här typen av berättelser och vad som resonerar med dem. Detta låter både målgruppen engagera sig aktivt i projektet men även ger honom förutsättningarna att skapa en så pass relevant berättelse så att den står ut i mängden. Denna processen resulterar i en stark pitch som han kan presentera för finansiärer som kan sen hjälpa honom att förvekliga projektet.