Vem är detta för?

BoostHbg stöttar kreatörer som vågar utforska möjligheterna och bemöta utmaningarna som ett föränderligt medielandskap och globaliserad värld skapar för berättare inom de digitala audiovisuella produktionsbranscherna. Du är nyfiken och ambitiös, du vill att ditt projekt ska nå sin publik – oavsett om det betyder 10 personer eller 100 000. Du ser ditt berättande som din profession, även om du inte nått dit du vill än. Du vill skapa förutsättningarna för att du ska kunna livnära dig på ditt skapande.

Kriterier som måste uppfyllas för att kunna erhålla stöd:

 • Det måste framgå i ansökan hur projektet relaterar till BoostHbgs syfte och uppdrag, framförallt hur projektet adresserar frågorna kring audience empowerment och content overload inom de audiovisuella produktionsbranscherna.
 • Sökande måste vara bosatt i Skåne samt en nyckelperson i projektet
 • Projekt kan inte vara kopplat till utbildning, BoostHbg riktar sig mot kreatörer som arbetar med berättande som ett yrke (i tidigt och senare stadie).
 • BoostHbg stöttar inga projekt som har inriktning på marknadsföring.
 • Ska inneha en professionell budget och finansieringsplan.
 • Ska finnas en tydlig tanke kring projektets målgrupp.
 • Ska inkludera en strategi för hur projektet ska nå ut.

Utöver dessa kriterier tittar urvalsgruppen även på följande när vi fattar beslut:

 • Originalitet av projektidéer, vision och kreativitet
 • Hantverksskicklighet
 • Representation
 • Genomförbarhet
 • Hållbarhetstänk