Hur söker jag?

Stöd utlyses två gånger per år och söks via Helsingborgs e-tjänster i två steg.

  • Steg 1 består av ett antal kortare frågor som bedöms först innan en komplett ansökan skickas in. Detta för att göra det tydligt att ett projekt möter BoostHbgs kriterier innan du som sökande lägger tid på att fylla i en hel ansökan. Det är även ett sätt att guida dig till att tänka på hur just detta stöd är relevant för ditt projekt just nu. Efter deadline bedöms svaren och de som uppfyller kriterierna bjuds in till att fylla i en komplett ansökan inom en viss tid.
  • Steg 2 är den kompletta ansökan och skickas också in via Helsingborgs e-tjänster. Går du vidare från Steg 1 skickas en länk där du fyller i den kompletta ansökan. För att se frågorna som ställs i ansökan klickar du här. Om du får ja på steg 1 men sen nej får du individuell feedback på din ansökan.

Vad förväntas av mig om jag får stöd från BoostHbg?

Att få stöd från BoostHbg är inte en enkelriktad väg. Får du stöd betyder det att du får tillgång till ett nätverk av andra kreatörer och en kontaktperson på BoostHbg som kan hjälpa dig nå dina kreativa mål. Men det betyder också att där finns förväntningar på dig att dela med dig av din process.

Följande förväntningar gäller om du tar del av BoostHbgs stöd:

  • Kommunicera med BoostHbg kontaktperson löpande om projektets motgångar och framgångar så att vi vet hur projektet ligger till samt för att tillsammans lägga upp en plan för hur pengarna kommer fördelas.
  • Det är realistiskt att uppnå det utsatta målet inom projektperioden. Förlängningar måste diskuteras med kontaktpersonen och beviljas endast om en tydlig och angelägen anledning finns.
  • Obligatoriska träffar i våra gruppaktiviteter. Målet med gruppaktiviteterna är att skapa tillfällen för nätverkande och kunskapsdelande som känns relevanta och givande.
  • Ge tillbaka på något sätt till vårt community av din kunskap, ditt projekt och dina lärdomar. Formatet av hur detta ser ut är olika för olika projekt och är något som kontaktperson och du diskuterar löpande. Det kan till exempel vara ett blogginlägg, medverkan i en konferens, eller att hålla en öppen workshop.
  • Ska framgå att BoostHbgs stöttat projektet, du får guidelines om detta när du erhåller stöd.