Hur funkar det?

Genom åren har BoostHbg haft flera olika sökbara stöd och satsningar. Från detta tar vi med oss våra lärdomar och utvecklar en stödstruktur som har fokus på skräddarsydda insatser som ger mervärde för alla parter. Det som var individuella stöd blir istället verktyg i lådan för ett mer flexibelt och långsiktigt utvecklingsprogram där det finns möjlighet att både utforska och optimera.

Vad det här betyder för individuella projekt är att du får både en kontantinsats samt ett bollplank hos BoostHbg för att underlätta processen och vägleda hur du nyttjar resurserna till fullo. Utöver detta får du även tillgång till ett nätverk av kreatörer med olika projekt där det finns möjlighet att ta del av andras lärdomar och inspireras av varandra. Du möter din publik tidigt och kan ta med dig den feedback du får för att driva projektet framåt. Poängen är inte att stå med ett färdigt spel eller en komplett film när projektperioden är slut, poängen är att testa specifika delar och utveckla projektet. Vi vill att du ska lyckas, men vi ser även värdet av att lära sig av det som inte gick som planerat.

BoostHbg är inte en produktionsfond men vi kan hjälpa dig som kreatör att undersöka specifika delar av ditt projekt och på så sätt utveckla det till ett stadie där det blir starkare för att sen ta vidare till andra finansiärer och partners.

Ledorden för BoostHbgs stöd är flexibilitet och långsiktighet.