Reseinsatser och deltagaravgifter

Det finns mindre insatser, max 5 000 kronor, för resor och deltagaravgifter som innefattar kunskapsutveckling och innovation inom film, transmedia, och nya format.

Du kan ansöka om reseinsats för att exempelvis delta på ett heldagsseminarium, en workshop eller liknande. I ansökan ska du ange målet med resan och hur du ska använda den kunskap du får av resan i dina projekt och i din profession.

Här ansöker du