Prototypstöd

Prototypstöd

 

Boost presenterar stolt sitt  stöd för utveckling av prototyp!
Du kan ansöka om prototypstöd inom film, transmedia och nya format. Syftet med detta stöd är att kunna testa nya metoder och snabbt visualisera en idé genom en testmodell/prototyp.

Prototypen kan vara en helt ny idé som du vill prova eller en del av ett större projekt. Tanken är att du ska få feedback på din idé från tilltänkt målgrupp, investerare och/eller finansiärer och lära dig av processen och eventuellt implementera lärdomarna vidare.

Hur:

  • Du ska redan i början av arbetsprocessen ha en klar bild över hur berättelsen ska interagera med publiken/användarna.
  • Prototypen kan bestå av både analoga och digitala element. Du kan också få stöd för att testa en ny metod att arbeta med publik.
  • Prototypproduktionen ska genomföras inom sex månader och ska inkludera testande med publik. Du kan ansöka upp till 50 000 kronor för att utveckla en prototyp.

Exempel:
Vad prototypen ska innehålla bestämmer du utifrån din idé. En prototyp kan undersöka många olika exempel och syftet är att du ska lära dig av processen tillsammans med andra. Exempelvis kan en prototyp bestå utav en arbetsmetod för att utforska vad projektet kommer att hamna. En prototyp skulle kunna vara ta fram material eller data för att kunna presentera för framtida investerare. En annan skulle kunna vara att använda dig av fokusgrupper för att utveckla manus. Du bestämmer vad din prototyp ska innehålla och det finns ingen mall i hur en prototyp ska se ut, det utformas av din idé och din frågeställning som du vill få svar på.

Kriterier:       

Vem kan söka:

  • Du som söker ska vara över 18 år.
  • Du ska vara bosatt i Skåne.
  • Du ska ha förutsättningar att kunna genomföra din prototypproduktion inom sex månader.
  • Du kan endast tilldelas detta stöd en gång per idé.


Du kan inte söka stödet om:

  • Det är ett skolprojekt, det vill säga om du är under utbildning och söker med ett projekt som hör till din utbildning.
  • Om du representerar kommun eller företag.

ANSÖK HÄR!