Coachstöd

Coachstöd är ett stöd från BoostHbg som hanteras löpande utan deadlines och kan sökas av dig som är bosatt och verksam i Skåne. Stödet består av olika former av insatser som vi tror kan lyfta ditt projekt till en högre nivå. Stödet finns för att utveckla dig som kreatör och dina projekt. Du kan söka coachstöd till projekt inom områdena film, transmedia, och nya format. Det finns även möjlighet att söka coachstöd för ljudstudion på Dunkers Kulturhus. Observera att ingen kontantinsats ges med coachstöd. Handläggningstiden är cirka 4-6 veckor.

Det du kan ansöka om är:

COACHER OCH KONSULTER

Du kan få tid med exempelvis en coach för ta fram strategier för ditt projekts publikarbete och utveckla nya format. Observera att coachinsatsen är till för att du ska utvecklas i din profession. Det kan användas både till coachsamtal och i konkreta uppgifter. Vid beviljande av klippcoach gör en samlad bedömning av hur detta ska lyfta dig i din profession.

Det finns även möjlighet att söka coachstöd för ljudstudion på Dunkers Kulturhus,  Observera att ingen kontantinsats ges med coachstöd. Handläggningstiden är cirka 4-6 veckor.

Här hittar du ansökan