Skapa film och TV för unga med minoritetsperspektiv

SATSA! är ett utvecklingsprogram för dig som vill skapa film/TV för barn och unga med minoritetsperspektivet i fokus.

Under 2021 kan ditt projekt få stöd genom stipendium, workshops och nätverkande för att testa dina idéer och möta din målgrupp.

Stödet innefattar ett personligt stipendium på 30 000 SEK för att spendera på att utveckla ditt projekt, du blir tilldelad en mentor som kan hjälpa dig formulera hur du vill spendera de pengarna, samt blir en del av en grupp andra kreatörer som gemensamt får tillgång till workshops och nätverkstillfällen.
Satsningen kommer äga rum från februari 2021 till och med juni 2021 och du kommer arbeta individuellt med ditt projekt under den tiden samt vid olika tillfällen ha möten med coach och gruppen.

Det du ska göra under projektperioden är att skapa ett test av din idé och på något sätt möta din målgrupp med den och involvera dem i din utvecklingsprocess. Du behöver inte veta exakt hur du gör detta när du söker, din mentor kan hjälpa dig utveckla processen. Det du ska ha när du söker är en idé för vad du vill berätta, en tanke kring vem du vill ska ta del av den, och hur du vill förmedla den. Du behöver inte ha skapat film eller TV innan.

Du kan söka pengar för att skapa en pilotfilm, för att utveckla ett manus med olika målgruppsträffar, för att undersöka olika sätt som en idé skulle kunna bli ett film eller TV projekt, eller ja något helt annat. Tanken är att stödet ska användas för att ta dig och ditt projekt ett steg vidare så att efter utvecklingsperioden finns det möjlighet att söka fortsatt stöd från andra finansiärer för att faktiskt realisera projektet och som kreatör får du utveckla dina skills så att du kan ta detta och andra projekt vidare på egen hand. Du har idéen, vi hjälper dig med verktyg!

ANSÖKAN ÄR NU ÖPPEN

Du ansöker genom att ladda ner ansökningsformuläret här och svara på frågorna. Sen sparar du den som en PDF och skickar till handläggare för satsningen, hillevi@boosthbg.se Med ansökningsformuläret kan du även bifoga projektplan, CV, manus, mood boards, etc. Vi vill få en så tydlig bild av projektet som möjligt så att vi kan bedöma ansökan.

Deadline: 24 januari 2021

Kriterier som måste uppfyllas för att kunna erhålla stöd:
• Det måste framgå i ansökan hur projektet relaterar syftet för satsningen vilken är att stärka produktionen av innehåll (film, TV, nya format) för barn och unga med ett minoritetsperspektiv i fokus. Inkludering och delaktighet är en prioritet.
• Sökande måste vara bosatt i Skåne samt en nyckelperson i projektet, det går bra att samarbeta i projektet med personer från andra regioner
• BoostHbg stöttar inga projekt som har inriktning på marknadsföring
• Ska inneha ett förslag på vad stödet kommer användas till
• Ska finnas en tydlig tanke kring projektets målgrupp

Utöver dessa kriterier tittar urvalsgruppen även på följande när vi fattar beslut:

• Originalitet av projektidéer, vision och kreativitet
• Hantverksskicklighet
• Representation
• Genomförbarhet
• Hållbarhetstänk

Får du stöd från BoostHbg så går du med på att följa anvisningarna om deltagande i satsningen och kommunicerar löpande med kontaktperson om hur projektet utvecklas.