Satsa! – ett projekt som arbetar för att stärka inkludering, delaktighet och medskapande

SATSA! är ett projekt som arbetar på olika nivåer för att långsiktigt öka förutsättningarna för barn och unga att ta del av film där det nationella minoritetsperspektivet är i fokus.

Under 2021 har BoostHbg tillsammans med Tehara media utvecklat och drivit ett utforskande projekt under namnet Satsa! där vi undersökt olika frågor kring inkludering, delaktighet och medskapande.

Nedan kan du se några av våra inspelade samtal.

Satsa! Samtal 1 – Att utveckla berättelser tillsammans med din målgrupp – YouTube

Satsa! Samtal #2 – Att säkerställa inkludering, inflytande och delaktighet i filmprojekt – YouTube

Bakgrund:

BoostHBG har tillsammans med Tehara Media fått stöd från Svenska filminstitutets satsning för projekt som främjar tillgången till film för barn och unga på de nationella minoritetsspråken. Målet med satsningen är att genom en kombination av workshops, panelsamtal och nätverkande utöka förutsättningarna för skånska kreatörer att skapa berättelser med och för barn och unga på de nationella minoritetsspråken. 

Att arbeta långsiktigt för att skapa innehåll med minoritetsperspektiv som barn och unga kan ta del av är väsentligt för att skapa broar mellan majoritet och- minoritet samhälle. BoostHbg och Tehara media vill arbeta med en öppen definition när det gäller just minoritetsspråk då vi ser att det underliggande syftet med inkludering inte avgränsas till ett språk. Vi vill öppna horisonten och skapa möjlighet för både talare och icke-talare av minoritetsspråk att utforska de grundläggande orsakerna bakom hotet av utrotningen av språk och kulturella assimileringar och kunna fördjupa sig i dessa ämnen. Fokus är på syftet inte formatet.

Partners i projektet:

BoostHbg är ett regionalt resurscenter som stöttar innovation inom de digitala audiovisuella produktionsbranscherna. Vi stöttar kreatörer som utforskar och optimerar hantverket av storytelling för att hålla sig relevanta i ett föränderligt medielandskap. BoostHbg är en del av Helsingborg stad med bidrag från Region Skånes Kulturförvaltning. 

Tehara media är en förening som verkar för att öka nationella minoriteters delaktighet och inflytande i svensk film och media. De jobbar med pedagogik, filmproduktion, filmvisning, metodutveckling och andra mediaprojekt.

Kontaktperson:

Hillevi Gustafson, Community Developer på BoostHbg, hillevi@boosthbg.se

Julian Quevedo, Produktionsansvarig och projektledare på Tehara Media, julian@tehara.se