Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of boosthbg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close

Icke-linjärt tänkande

Vi ger dig verktyg för att tänka utanför ditt förstahandsval av kanal och backar dig i att öppna upp ditt arbete i ett tidigare skede. Det är dags att lämna trappstegsmodellerna och se på alla delar av skapande processen som sammanhängande och återanvändningsbara.

Det är inte längre stegvist som:

  • 1. idé
  • 2. skiss
  • 3. produkt
  • 4. slutprodukt
  • 5. marknadsföring
  • 6. lansering
  • 7. slut

Genom att ställa oss kritiska till gamla normer om vad som är början, slut, produktion, upphovsperson, kanal, marknadsföring och slutprodukt hjälper Boost våra kreatörer att lansera sin idé och redan i det som tidigare var steg ett börja bygga en relation till sin publik. Idén är en del av produkten, marknadsföringen är en del av berättelsen, publiken är medskapare redan på skisstadiet och allt lanseras hela tiden. Möjligheterna är oändliga i en gränslös kommunikation.