Din chans att skapa berättelser med minoritetsperspektiv för barn och unga!

SATSA! är ett utvecklingsprogram för dig som vill skapa film/TV för barn och unga med minoritetsperspektivet i fokus. Under 2021 kan du och ditt projekt få stöd genom stipendium, workshops och nätverkande för att testa dina idéer och möta din målgrupp.

Ansökan öppnar den 4 december 2020 och deadline är den 24 januari 2021. Under vinter 2020/2021 kommer BoostHbg och Tehara Media kommer bjuda in till stödstugor för att svara på frågor som kan hjälpa dig med din ansökan. Satsa! är öppen för alla oavsett tidigare erfarenheter, målet är inte att skapa en helt färdig film utan att testa en idé och lära dig hur du kan utveckla den vidare. All information om hur du söker och vilka kriterierna är kommer finnas på hemsidan i början av december.

Om du blir beviljad stöd kommer du under våren arbeta med en coach för att testa och utveckla dina idéer. Det kommer även hållas ett antal workshops både för de utvalda projekten och allmänheten. Satsa! avslutas med en öppen nätverksträff där du får en chans att presentera ditt projekt och skapa intresse för att utveckla det vidare. Häng med!

Detaljer

Ett beviljat stöd innefattar ett personligt stipendium på 30 000 SEK för att spendera på att utveckla ditt projekt, du blir tilldelad en mentor som kan hjälpa dig formulera hur du vill spendera de pengarna, samt blir en del av en grupp andra kreatörer som gemensamt får tillgång till workshops och nätverkstillfällen.

Satsningen kommer äga rum från februari 2021 till och med juni 2021 och du kommer arbeta individuellt med ditt projekt under den tiden samt vid olika tillfällen ha möten med coach och gruppen.

Det du ska göra under projektperioden är att skapa ett test av din idé och på något sätt möta din målgrupp med den och involvera dem i din utvecklingsprocess. Du behöver inte veta exakt hur du gör detta när du söker, din coach kan hjälpa dig utveckla processen. Det du ska ha när du söker är en idé för vad du vill berätta, en tanke kring vem du vill ska ta del av den, och hur du vill förmedla den.

Deadline att söka: 24 januari 2020

Information om hur du ansöker och vad ansökan ska innehålla publiceras 4 december 2020.

Det kommer även hållas en stödstuga 4 december klockan 17:00 som kan anslutas till digitalt via denna länk.

Bakgrund:

BoostHbg har tillsammans med Tehara Media fått stöd från Svenska filminstitutets satsning för projekt som främjar tillgången till film för barn och unga på de nationella minoritetsspråken. Målet med satsningen är att genom en kombination av stipendium, handledning och nätverkande utöka förutsättningarna för skånska kreatörer att skapa berättelser för barn och unga på de nationella minoritetsspråken. Vi utgår från BoostHbgs utforskande arbetsmetoder för att ge kreatörer möjlighet att testa sina idéer och möta sin publik i ett tidigt stadie.

Att arbeta långsiktigt för att skapa innehåll med minoritetsperspektiv som barn och unga kan ta del av är väsentligt för att öka inkluderingen. BoostHbg och Tehara media vill arbeta med en öppen definition när det gäller just minoritetsspråk då vi ser att det underliggande syftet med inkludering inte avgränsas till ett språk. Vi vill öppna horisonten och skapa möjlighet för både talare och icke-talare av minoritetsspråk att utforska de grundläggande orsakerna bakom hotet av utrotningen av språk och kulturella assimileringar och kunna fördjupa sig i dessa ämnen genom sina projekt. Fokus är på syftet inte formatet.

Partners i projektet:

BoostHbg är ett regionalt resurscenter som stöttar innovation inom de digitala audiovisuella produktionsbranscherna. Vi stöttar kreatörer som utforskar och optimerar hantverket av storytelling för att hålla sig relevanta i ett föränderligt medielandskap. BoostHbg är en del av Helsingborg stad med bidrag från Region Skånes Kulturförvaltning.

Tehara media är en förening som verkar för att öka nationella minoriteters delaktighet och inflytande i svensk film och media. De jobbar med pedagogik, filmproduktion, filmvisning, metodutveckling och andra mediaprojekt.

Kontaktperson:

Hillevi Gustafson, Community Developer på BoostHbg, hillevi@boosthbg.se

Julian Quevedo, Produktionsansvarig och projektledare på Tehara Media, julian@tehara.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *