UTLYSING!

Film i Skåne och BoostHbg utlyser härmed utvecklingsprogrammet Producing People!

Bild: Pilotprogrammet Producing People tillsammans med deltagare från FilmLab Norway och STHLM Debut under Scandinavian Talents on the Go i Cannes 2017.


Producing People är ett utvecklingsprogram för nyare producenter inom den rörliga bilden. Programmet sträcker sig över ett år (med möjlighet till 1-års förlängning) och syftar till att erbjuda ett solitt sammanhang, tid och möjlighet för utveckling, ny kompetens och nya nätverk. Programmet bygger i hög grad på deltagarna egna initiativ och behov. Programmet vill bana väg för en ny generation producenter. Film i Skåne och BoostHbg är initiativtagare och drivande i projektet. Satsningen har mottagit stöd av Kultur Skåne.

Deadline för ansökan: 25 april 2018

Programmet
Programmet består av en liten grupp (max 4 stycken) skånska producenter som regelbundet träffar varandra( och arrangörerna), utvecklar och delar kunskap och nätverk, gemensamt eller separat anlitar externa experter och erbjuds platser inom relevanta internationella sammanhang. Programmet samverkar även med alumnerna från pilotprogrammet Producing People och andra producent- och utvecklingsinitiativ i Sverige och de andra skandinaviska länderna.

Riktlinjer
Det är viktigt för oss att hitta rätt deltagare som är beredda att bidra till gruppen och bygga nätverk. Vi vill nå deltagare som redan arbetat med produktion av film/TV/rörlig bild en tid och har gjort medvetna val om sin yrkesroll. Vi vill nå producenter som önskar expandera sina nätverk och kunskaper och stärka sin roll som producent. Vi söker deltagare som själva kan ta ansvar för och är medvetna om sina utvecklingsbehov. Programmet bygger i stor grad på deltagarnas egna initiativ. Detta i samråd med processledarna och gruppen. 

Du får
Ett arbets-/utvecklingsstipendium på 50 000 kr.
Delta i regelbundna möten med gruppen och processledare

Resor och uppehälle till svenska och internationella mötesplatser
En resurspott: medel för att självständigt kunna anlita utvalda konsulter, anordna workshops/kompetensutveckling, delta i labb, festivaler, internationella sammankomster Träffa nyckelpersoner inom filmbranschen
”Förtur” till event, arrangemang och sammankonster (regionalt, nationellt och internationellt) som arrangörerna är en del av.
Workshopar i ledarskap, outreach och publikengagemang.

Du behöver
Redan ha arbetat med produktion av film/TV/rörlig bild en tid och gjort medvetna val om din yrkesroll. Avsätta tid för att delta i aktiviteter (nätverksträffar, workshops) under det kommande året. Ha erfarenheter som juniorproducent/arbete med eget bolag / uppdrag som frilansande producent/egenproducerade filmer.eller Ha producerat minst två finansierade verk inom film/rörlig bild och siktar mot att driva större projekt. Max ha producerat två fullfinansierade långfilmer. Vara redo att dela med dig av dina nya kunskaper och nätverk till den skånska branschen. Vara verksam och boende i Skåne län.

Följande ska ansökan innehålla
CV
En beskrivning/presentation av dig själv och dina motiv för att delta i programmet. Presentationen kan göras genom en text, eller en inspelad presentation av dig själv. Presentationen ska bestå av tre delar med rubrikerna I går, I dag och I morgon, och beskriva din syn på dig själv, din roll som producent och dina visioner.

En länk till en av dina tidigare produktioner och en motivering till varför du har valt denna filmsekvens. Filmsekvensen ska vara max 5 minuter lång och vara ett utdrag från en film eller en film i sin helhet.
Motivera gärna dina behov där du känner att du behöver specifika insatser eller stöd.

Ansökningsinformation Deadline för ansökan: 25 april

Ansökan ställs till ansokan@filmiskane.se

Beslutsprocess och programstart:
Intervjuer kommer att hållas den 3 maj(eftermiddag) och 4 maj 2018 Besked ges v20 2018 Programmet inleds den 17 augusti 2018 i Skåne.

Ansökan
Ansökan(inklusive eventuell filmad presentation) skickas i en pdf-fil. Filen ska vara döpt till ditt namn, samt PP(Producing People), T e x: förnamn_efternamn_PP

Sprenda INTE din filmfil. Skicka en länk till sidan där filmen är tillgänglig.

Frågor
Hanna Sohlberg, hanna@filmskane.se, 0737-071004 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *