Kriterier Pitch Your Heart Out

Kriterier som vi baserar urval till Pitch Your Heart Out på:

  • Pitcharen måste vara bosatt i Skåne samt en nyckelperson i projektet
  • Projekt kan inte vara kopplat till utbildning, BoostHbg riktar sig mot kreatörer som arbetar med berättande som ett yrke (i tidigt och senare stadie).
  • BoostHbg stöttar inga projekt som har inriktning på marknadsföring.
  • Vi vill se att det finns en tanke kring projektets målgrupp och hur det ska nå sin publik.

Vi tittar även på:

  • Originalitet av projektidéer, vision och kreativitet
  • Hantverksskicklighet
  • Representation
  • Hållbarhetstänk