Transmedia

Transmedia för BoostHbg:
Så här tycker vi transmedia är inte ett format utan en metod, ett sätt att arbeta. Transmedia drivs av starka berättelser som utspelar sig på olika plattformar och där utvecklingen sker i dialog och interaktivitet med publiken/användarna. Syftet är att ge publiken/användaren en djupare och mer mångfacetterad upplevelse, hitta fler intäkter till projektet eller för att på olika sätt påvisa komplexiteten i ett ämne.

Hos oss kan du söka teknik, coachstöd och samt produktionsstöd för ditt transmediaprojekt.

Kreatörer i urval: