Change Through Story: Ansökan är stängd

Tillsammans med Film i Skåne lanserade vi under vår/vintern 2016  “Change Through Story” (CTS)  där vi sökte både efter starka filmiska berättelser och personer som vill bli transmediaproducenter med fokus på social förändring. Fem personer och femprojekt parades ihop för ett bonanza i transmedia!

Filmen har alltid haft en stark förmåga att beröra. Nu vill vi använda dagens digitala tekniker och möjligheter att både nå och engagera publiken till att skapa maximal positiv förändring. Vi vill maximera kraften i det filmiska berättande och hjälpa berättelserna att göra mer, vara längre och nå fler. Tänk om en berättelse kunde göra mer än att visa på olika problem, och istället bli en del av lösningen?
Annika Gustafson, Verksamhetschef BoostHbg

Vad är gör en transmediaproducent?

Transmediaproducentens roll/uppgift att hitta rätt plattformar och kanaler för att nå ut till sin publik; skapa dialog, samt hitta nya vägar till alternativ finansiering.

Vad betyder social change?

Med social change, menar vi en stark berättelse med syfte att skapa en förändring i vår nu, så upp och ner vända värld. En berättelse som berör och kan skapa engagemang. Både fiktion och dokumentära berättelser välkomnades att söka in med sina projekt.

När och hur?

Change Through Story löper mellan februari till maj 2016 och är uppbyggt på workshops samt individuell coachning. Till varje team ges en insats på 50 000 kronor varav 25 000 kronor går till transmediaproducenten och 25 000 kronor till projektets utförande. Notera att inga pengar går till produktionsbolagets interna kostnader.