Prototyp

En testmodell av en produkt, en idé eller ett sätt att arbeta. En chans att våga ta första steget.

När vi pratar om prototyper för berättare menar vi främst det som ett arbetssätt. BoostHbg stöttar kreatörer som vågar testa sina idéer tidigt, bjuda in en publik och gå vidare med ett projekt tack vare kunskapen de fått.

Inom nya format är det särskilt viktigt med prototyper, då projekt ofta arbetar med få resurser, både ekonomiska och mänskliga.

Som kreatör betyder det att du får chansen att tidigt få respons på ditt projekt och se vad det finns för möjligheter för vidareutveckling. Kanske är du helt på rätt spår, kanske måste du tänka om, kanske öppnas nya möjligheter du tidigare inte tänkt på. BoostHbg vill ge dig chansen att testa.

Från finansiärers sida finns det flera positiva anledningar att stötta den här typen av process, främst i att den tillåter kreatörer (även otestade röster) att visa marknadsvärdet av sina projekt och att det finns en publik.

Hur kan det se ut? Läs mer om hur BoostHbg arbetar med prototyper och se exempel från olika projekt.