Boosts manifest – sju teser om innovation och digitalt berättande

  1. Framtidens berättande kommer att skapas av en mängd olika röster. Lokala kreatörer är lika viktiga som stora globala företag när det gäller att forma framtidens berättande.
  2. Dina projekt börjar och slutar med publiken. De kreatörer som vi stöttar har en tydlig strategi för att nå och engagera sin publik redan från start.
  3. Nyckeln till utveckling av nya format, affärsmodeller och publikengagemang är att prototypa och testa. BoostHbg uppmuntrar kreatörer att testa och utvärdera sina projekt tidigt i processen. Vi testar och anpassar också vårt eget arbete enligt behoven hos kreatörerna.
  4. För att ta tillvara på nya digitala möjligheter behövs nya roller och kompetenser. I branschen behövs nya outreach producenter, communitymanagers och distributörer. Fokus på publiken ska finnas i alla led, detta ansvar delas både av producenter och
    regissörer.
  5. Samarbete och utvidgade storyworlds främjar kreativ och ekonomisk hållbarhet. För att skapa starka berättelser ska kreatörer arbeta gränsöverskridande över olika branscher, inspirera varandra och producera tillsammans.
  6. Offentlig och privat finansiering kan och bör kombineras kreativt. Vi stödjer producenter som testar nya affärsmodeller och vi utmanar gamla finansieringsmodeller.
  7. Vi är en del av en global värld. Vi arbetar med vårt community, regionalt, nationellt och internationellt för att stödja innovation och hållbarhet inom vårt fält.