Hackathon

Ett event som för samman personer från olika bakgrunder och branscher för att testa idéer och metoder. En chans att utvidga din kompetens, din kreativitet och ditt nätverk.

BoostHbg har arrangerat och stöttat otaliga hackathons genom åren. Ur dessa korta event har långsiktiga relationer byggts. Många projekt finns tack vare erfarenheter från hackathons och labb.

Målet med ett hackathon är att ha en bra process. Deltagarna lär sig av varandra och ska känna sig trygga. Fokus är att skapa. Kreativt misslyckande ska uppmuntras.

På vår webbplats kan du lära dig mer om hur du planerar ditt eget hackathon.