Reseinsatser och deltagaravgifter

Det finns mindre insatser för resor eller deltagaravgifter för resor som avser film, transmedia och nya format.

Riktlinjer för resesinsats till festival
Du kan söka om resestöd om ditt färdiga projekt ska visas på en festival.

Riktlinjer för deltagaravgifter
Deltagaravgiften riktar sig endast till 2-3 heldagsseminarium med workshops eller liknande.

För insats till deltagaravgifter vill vi att du har en projektplan på hur du ska använda din kunskap och implementera den både i ditt projekt men också i din profession.

* Obs för deltagaravgifter behöver du inte ha fått stöd av BoostHbg tidigare

Här ansöker du