Lokaler

BoostHbg
Du kan ansöka om att sitta och arbeta i det vi kallar Creators’ Cave, i våra lokaler på Dunkers Kulturhus i Helsingborg. Här finns klipprum, kontorslokaler, lokaler för casting eller mindre testvisningar. Det går bra att ansöka som privatperson, produktionsbolag, individuellt eller i team.

Här ansöker du!